Info til spillere/foreldre

Hønefoss Ballklubb sender hvert år ut fakturaer på medlemskontingent, treningsavgift, egenandeler og deltakelse på HBK akademiet og fotballskoler.

Info til spillere/foreldre

Hønefoss Ballklubb sender hvert år ut faktura for medlemskontingent, treningsavgift, egenandeler og deltakelse på HBK Akademiet og fotballskoler.

Dette vil klubben fortsette å gjøre,men overlater fra januar 2017 alle purring og oppfølging av utsendte fakturaer til Argus Finans AS.

For spørsmål kontakt Åge Amundsen eller på mobil 920 27 116

Annonse fra Obos-ligaen: