Generell informasjon og akkreditering

Velkommen til AKA Arena som representant fra pressen. Nedenfor finner du generell informasjon.

Akkreditering presse

Alle som ønsker adgang til pressetribunen for å gjøre en jobb på AKA Arena i forbindelse med våre hjemmekamper i 1.divisjon kvinner, Norsk Tipping-ligaen og NM, skal akkrediteres.  Akkreditering fås ved henvendelse i bua merket «Akkreditering» midt på betongtribunen på den gamle stadion, denne er åpen fra ca 60 minutter før kampstart. I særskilte tilfeller kan det gjøres avtale om sesongakkreditering.  

Generell info

Hønefoss Ballklubb ønsker å legge forholdene best mulig til rette for de ulike mediene som besøker AKA Arena.

Ved ankomst AKA Arena vil presse bli henvist til presseområdet i 3.etasje (kommentatorboksene) etter akkreditering. Selve akkrediteringen skjer midt på betongtribunen på den gamle stadion, og er merket "Akkreditering". Både skrivende presse og fotografer vil bli utstyrt med fotovest. For utlevering av fotovest krever HBK at pressekort forevises. Fotovesten vil være akkrediterings»kortet», og gir tilgang til indre bane.

I presseområdet vil det være enkel servering av kaffe. Her vil også lagoppstillinger og kampprogram bli gjort tilgjengelig ca 75 minutter før avspark.  

Under kamp er det avsatt plasser til skrivende presse øverst på hovedtribunen, og plasser til TV/Radio i medieboksene over hovedtribunen.

Etter kamp vil det bli etablert en mixed sone i spillertunnelen for intervjuer.

Hvem kan akkreditere seg?

Kun mediafolk på jobb får akkreditering. Studenter og skoleelever kan ikke regne med å få akkreditering. Journalister og fotografer som ikke har noen oppdragsgiver har normalt sett heller ikke adgang. Vi ber derfor om presisering av hvem du jobber for når ber om akkreditering før kamp.

Nettilgang

På AKA Arena er det trådløs dekning for pressen - både i presseområdet i 3. etasje og på presseplassene på tribunen. Informasjon om pålogging til våre pressenettverk utleveres på presserommet.

På presseplassene på tribunen er det stikkontakt for oppladning av PC, fotoapparat og annet utstyr.

Rettigheter for TV og radio

TV-selskapet som representerer kjøperne av senderettighetene for levende bilder slik Medieavtalen beskriver innehar eksklusive rettigheter for visning av levende bilder for kamper i NM på AKA Arena. Det er kun rettighetshavere som får medbringe TV-/videokamera inn på AKA Arena. Egne akkrediteringsrutiner gjelder. Ikke-rettighetshavende TV-medier som innvilges akkreditering kan bli bedt om å levere inn kamera ved ankomst til stadion og få dette utlevert etter kampslutt. Opptak og intervjuer etter kamp tillates for ikke-rettighetshavere i Mixed zone i spillertunellen.

Fribilletter for pressefolk

I henhold til avtale mellom Norske Sportsjournalisters Forbund (NSF) og Norges Idrettsforbund, vil gyldig pressekort fra NSF gi én fribillett til samtlige arrangementer. Fribilletten bestilles sju og fem dager før kamp. Vi gjør oppmerksom på at fribilletten er personlig og ikke kan overdras. Pressefolk som ber om fribillett etter fristens utløp vil ikke få plass.

Pressefotografer

Fotosonene på AKA Arena er på kortsidene bak begge målene og på siden opp til høyden av 16 meteren. Dette området er merket med en hvit strek på asfalten.

Spillertunellen skal ikke benyttes, verken av fotografer eller skrivende presse. Følg oppfordringen i Mediamanualen om ikke å gå inn på spillebanen verken før, under eller etter kamp.

Vedrørende filmopptak

Dersom supportere eller eksterne prod.selskaper m.fl.ønsker å filme supportere på tribunen så må dette søkes om ved en skriftlig beskrivelse av hva slags filmprosjekt det er snakk om. Arkivretten forvalter NTF/NFF - det betyr at dersom man får ja til filming av supportere i en aktuell kamp - skal ikke bildene brukes utover avtalt formål. I utgangspunktet skal eventuell filming skje fra ENG-sone bak mål.

 

Vær ute i GOD TID med en slik henvendelse!

Annonse fra Obos-ligaen: