Påmelding Hverven revisjon fotballskole 2021

Påmelding Hverven revisjon fotballskole 2021

HBK inviterer til Hverven revisjon fotballskole i uke 25,26 og 32. Dette er et tilbud for barn i alderen 6-13 år (2015 – 2008). Oppstart er mandag-fredag fra kl. 10:00-15:00. Det er begrenset med plasser, anbefales å melde seg på tidlig!

Alle skal med

Alle skal med

Familier med lavinntekt kan slite med å dekke opp de økonomiske forpliktelsene for barn sin deltakelse i fotballaktiviteter i de enkelte klubbene i vårt område.

Påmelding HBK akademiet høst 2020

Påmelding HBK akademiet høst 2020

Hønefoss ballklubb ønsker å gi gutter født 2006-2011 et ekstra treningstilbud med HBK sine trenere og således forsterke klubbenes tilbud til spillere i disse alderstrinnene.