Nasjonale smitteverntiltak: Idretts- og fritidsaktiviteter

Nasjonale smitteverntiltak: Idretts- og fritidsaktiviteter

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det blir lettelser for barn og unge.

Alle skal med

Alle skal med

Familier med lavinntekt kan slite med å dekke opp de økonomiske forpliktelsene for barn sin deltakelse i fotballaktiviteter i de enkelte klubbene i vårt område.

Påmelding HBK akademiet høst 2020

Påmelding HBK akademiet høst 2020

Hønefoss ballklubb ønsker å gi gutter født 2006-2011 et ekstra treningstilbud med HBK sine trenere og således forsterke klubbenes tilbud til spillere i disse alderstrinnene.