Mini HBK (5-7 år)

I HBK er det et av årets høydepunkt når vi gjennom Velkommen til fotball, tar imot et nytt kull med fotballjenter og -gutter første uken etter 1. mai hvert år. Jentene trener på torsdager og guttene på onsdager første året.

Det er 5 treninger frem til Knøttefestivalen 2 helgen i juni. Vi starter opp igjen etter skolestart og har 5 nye treninge. Det første året drives årgangen av klubbressurser, men ganske raskt involveres foreldre som gradvis tar over. Vi bruker Spond som kommunikasjonskanal. 

Det første året er det i utgangspunktet kun et treningstilbud, og så går en i gang med 3v3-turneringer. Fra det året en fyller 7 år deltar årgangen på klubbens egen mikroserie (3v3) der også andre klubber er invitert til å delta.

Kontaktpersoner:
Hovedtrener: Fredrik Sømod

TLF: 975 80 760  [email protected]

Hovedlagleder: Jeanette  Larsen
TLF: 481 53 615  [email protected] 

Barnefotball ansvarlig SU - Oppstart ansvarlig : Kjell Ivar Breili - TLF: 95045597 [email protected]

Annonse: