Akademitilbud for jenter utvides

Akademitilbud for jenter utvides – Jenter 2005-2008 Inkluderes

Hønefoss har i sin samarbeidsavtale med NFF Buskerud ansvar for å drifte sonesatsingen i Ringerike regionen for spillere i alderen 12-14 år. Vi har gjennom våren og sommeren hatt jenteakademi for spillere født 2009 og 2010. Veldig positiv erfaring og målet vårt er at HBK kan bidra til at vi får flere gode jentemiljøer i distriktet.

Vi utvider nå tilbudet i jenteakademiet for de som ønsker å satse litt ekstra.

EA for jenter født i 2005 – 2008. Tilbudet er gratis og vil være et supplement for spillere som er langt fremme i sine klubber, og som trenger ekstra påvirkning/tilbud fra et toppfotballmiljø. Det blir en økt per uke i en mer spisset gruppe.

Treningsgruppa vil være på 18 spillere. Akademiet skal være et supplement til trening i egen klubb og til det beste for de jentene som ønsker å trene mer. Spillerne vil fortsatt være en i egen klubb. HBK ønsker å bidra til at det blir flere gode jentemiljøer og legger til rette for gode hospiteringsordninger på J15 - J17- damer 2 div og damer 1 div.

Gode trenerkrefter fra Ringeriksregionen, Hønefoss, Hallingdal og Vikersund bidrar.

Treningene vil være på Aka Arena søndager, med oppstart 28.august + 4. opptakstreninger i september, før det blir justering etter høstferien (uke 41).  Tidspunktet kan bli noe justert i september – pga sluttspill damer 1 divisjon) 

Noen spillere vil få toppgruppetrening gjennom kretsen og blir med der. De kan fortsette å hospitere på økter med HBK sine satsningslag. Vi fortsetter med Akademiøkter slik at de som ikke er med i toppgruppe krets får tilbud.

Dag

Dato

Sted

Tid trening

Faglig økt

Fagstoff

Analyse

Søndag

28.8

Aka Arena

11:30 – 13:00

13:40 14.40

Spill og bevegelser i mellomrom

15-17:30 HBK - Klepp

Søndag

4.9

Aka Arena

12:30-14:00

 

Motivasjon til trening del 1

kommer

Lørdag eller Søndag

10.9 eller 11.9

Aka Arena

12:30-14:00

 

Motivasjon trening del 2

Mentalitet

kommer

søndag

18.9

Aka Arena

12:30-14:00

 

Kosthold - ernæring

kommer

Søndag

25.9

Aka Arena

12:30-14:00

 

 

kommer

Turnering: Akademiet stiller i turnering etter sesongen oktober / november

Turnering november/desember

Har du spørsmål rettes disse til Mona Mossing 934 17 877 eller Jan Gundro Thorstensen 958 56 138.

Innmelding til treningene gjøres til Mona Mossing, [email protected]

Annonse: