Alle skal med

Familier med lavinntekt kan slite med å dekke opp de økonomiske forpliktelsene for barn sin deltakelse i fotballaktiviteter i de enkelte klubbene i vårt område.

Hønefoss Ballklubb har søkt Sparebankstiftelsen Ringerike om økonomisk støtte til familier som kommer inn under lavinntektsfamilie. Dette har Sparebankstiftelsen blitt med på og det er da blitt et prosjekt, lavinntekt.

Familier med lavinntekt kan slite med å dekke opp de økonomiske forpliktelsene for barn sin deltakelse i fotballaktiviteter i de enkelte klubbene i vårt område. Vi ønsker nå at muligheten for å søke om støtte for å kunne være med på fotballaktiviteter blir gjort kjent hos klubbene.

Dette er et ømtålig emne og det er viktig at dette behandles på lavest mulig nivå. Søknaden kan leveres direkte til lagleder eller man kan sende den på e-post direkte til Hønefoss Ballklubb v/Knut Emil Kolstø,  [email protected]

Søknader som kommer inn, vil bli behandlet av en styringsgruppe med representanter fra flere fotballklubber. De som får innvilget støtte får melding direkte og den økonomiske støtten vil deretter bli overført fra prosjektet til den klubb som søkeren tilhører.

Det tas sikte på to søknadsrunder i året, henholdsvis mai og september.

Søknadsfristen er 20 mai 2021 og 15 sept 2021.

Med håp om at ingen skal bli stående utenfor organisert fotballaktivitet pga økonomi.

Trykk på linken: Søk om støtte 

SparebankStiftelsenLogo1 (1)

 

Annonse: