Årsmøte ble avholdt mandag 11.mars

23 stemmeberettigede var til stede da årsmøtet for Hønefoss BK ble avholdt på Aka Arena mandag 11.mars.

Årsmøtet fikk høre Luke Torjussen og Jan Gundro Thorstensen informere om våre to A-lag en måned før seriestart. Hva de hadde å si til årsmøtet kan dere høre i videovinduene nederst i saken. Begge var skjønt enige om at de gjerne vil ha et par spillere til i troppen før seriestarten henholdsvis 12.april (menn) og 13.april (kvinner).

Styreleder Cecilie Puntervoll Øyen informerte om styrets arbeid og strategiplan, mens daglig leder Runar Vinjevoll informerte rundt viktige saker i 2019.

Styret 2019

Cecilie Puntervoll Øyen, styreleder

Morten Woldsdal, nestleder

Cathrine Veiby, styremedlem

Per Anund Loe, styremedlem

Axel M. Aas, styremedlem

Runar Vinjevoll tiltrådte som daglig leder i Hønefoss BK fra 1.januar. Han går dermed ut av styret i klubben. Det hadde ikke lykkes valgkomiten å finne en ny kanditat. Årsmøtet gav styret tillatelse til å finne en som kan overta vervet som styremedlem etter Vinjevoll.

Klubben må rekruttere dommere

Det viser seg vanskelig å rekruttere personer til denne viktige oppgaven, men klubben jobber videre med å få flere aktive dommere som står registret i Hønefoss BK. Noe for deg? Ta kontakt med daglig leder Runar Vinjevoll [email protected]

Økonomi

Klubbens regskap viser et overskudd på kr. 348 313,- for 2018. Dette er mindre enn budsjettert, men viser at klubben er på rett vei.

Egenkapitalen pr 31.12.18 er negativ med kr – 1 635 559,- Klubben har også i 2019 mål om å redusere den negative egenkapitalen.

Hør hva trenerne til våre A-lag hadde å si til årsmøtet i videovinduet under

LUKE TORJUSSEN


Jan Gundro Thorstensen


Annonse fra Obos-ligaen: