Digitalt årsmøte mandag 26. april klokken 18:00.

Det innkalles til årsmøte i Hønefoss BK, mandag 26. april klokken 18:00.

Det innkalles til årsmøte i Hønefoss BK, mandag 26. april klokken 18:00.

Møtet vil foregå digitalt på TEAMS. Påmelding sendes [email protected]

Om noen skulle ha utfordringer med bruk av digitalt møte, ta kontakt med daglig leder.

Saker som ønskes tatt opp meldes styret, v/styreleder Cecilie P. Øyen, [email protected] innen 19/4-21 

Endelig saksliste med saksnummer legges ut på www.honefossbk.no senest 23/4-21

Styret

Annonse: