Fortsetter som partnere i 2019

Venåsen Rørservice AS og Containerservice Ringerike AS blir begge med videre som partnere i 2019

Containerservice AS.jpg

Containerservice Ringerike (RC) er et lokalt firma for avfallshåndtering.

Vi betjener kommunene: Ringerike, Hole og Jevnaker.

Vi tilbyr utleie av containere og tømming av avfall for private, borettslag og næringsdrivende.

Kontakt oss:

• Tlf: 913 45 717

• E-post: [email protected]

• Hjemmeside: www.ringcont.no

HØNEFOSS BK TAKKER FOR STØTTEN!

 

 

Venåsen 2018

Venåsen Rørservice AS ble etablert i 1985. Siden da er det bygget opp en bedrift som i dag teller 31 ansatte fordelt på fem avdelinger som er Vikersund, Brandbu, Gran, Jevnaker og Hønefoss. Felles for alle avdelinger er butikk med serviceinnstilt betjening og et stort utvalg lagerførte varer og materiell.

Bedriftens spredte arbeidsfelt og ekspertise er styrken og grunnen til den omfattende kundemassen vi har i dag.

Historien bak bedriften er en gründer med egenskapen å legge stein på stein og å hele tiden ha fokus på kvaliteten og lønnsomhet i bedriften. Svein Erik Venåsen startet sammen med en kompanjong opp som rørlegger i 1985, der hverdagene gikk med til å arbeide ute og kveldene til papirarbeider. Etter to år etablerte de sin første butikk i en låve på Hvalssletta like utenfor Hønefoss sentrum. Deres motto var å holde lave priser og å kunne levere varer raskt med god service. Med årene har bedriften ekspandert med nye avdelinger, og fire konkurrerende bedrifter er kjøpt opp og innlemmet i bedriften. Først ute var Skaalerud og sønn som var en konkurrerende bedrift på Gran, som ble kjøpt opp og innlemmet i bedriften. Neste bedrift som ble kjøpt opp var rørleggerbedriften Willy Ottersen på Hønefoss. I senere tid har også Brødrene Bækken på Brandbu blitt innlemmet, og lokaler og varelager til Modum VVS på Vikersund har blitt kjøpt opp og startet avdeling der. Siste avdeling som er etablert er butikken på Vikersund.

Mye har skjedd siden bedriftens spede barndom, men filosofien er den samme med fokus på å kunne levere varer raskt til lave priser og god service.

Venåsen Rørservice AS er i dag en velrenommert bedrift med en stor kompetanse i de mange ansatte i bedriften. De mange og varierte arbeidsområder bevitner en allsidig kompetanse og representerer en styrke i et svingende marked.


Avd. Hønefoss
Adresse: Hønengt 87, 3514 Hønefoss
P.B. 1170 - Flattum, 3503 Hønefoss
Tlf. 98 00 20 00
Fax. 32 12 77 45
E-post. [email protected]

• Kontakt info: Avd. Gran, Avd. Brandbu, Avd. Jevnaker, og Avd. Vikersund

Ta en kikk på deres hjemmeside

Hønefoss BK er veldig fornøyd med at Venåsen Rørservice AS fortsetter på laget også i 2019!

Annonse fra Obos-ligaen: