Futsal arrangement 7. november og 28. november utsatt

NFF Buskerud har besluttet å utsette de to første rundene av Futsalserien 7. november og 28. november.

Bakgrunnen for denne beslutningen er den sterkt økende smittesituasjonen flere steder, samt de generelle rådene om å unngå at mange personer møtes på tvers av kommunegrensene. Flere lag har også gitt tilbakemelding om at de ikke kan delta kommende helg på grunn av karantene. I tillegg er flere lag på nåværende tidspunkt skeptiske til å delta på futsalkampene i november.

Futsal arrangeres inne i idrettshaller, og dette stiller ekstra krav til arrangørene og klubbene med spillere, trenere, lagledere og dommere. Futsalsesongen 2020/2021 er nøye planlagt med strenge smittevernregler for alle involverte. Selv om NFF Buskerud og arrangørklubbene har planlagt dette innenfor gjeldende retningslinjer mht. smittevern, er det viktig at vi tar et helhetsansvar som ansvarlig arrangør.

NFF Buskerud har blant annet hatt i dialog med Drammen kommune og Ringerike kommune de siste dagene. Tilbakemeldingen fra begge kommuner er at de ikke anbefaler at vi gjennomfører de planlagte arrangementene i november. Vi er i dialog med hallene for å finne nye datoer i løpet av vinteren 2021, slik at de to rundene kan spilles senere. Det er ikke klart på nåværende tidspunkt om de to rundene kan avvikles, men vi kommer tilbake med mer informasjon om dette etter hvert.

Da håper vi på en sterk reduksjon i smittesituasjonen i samfunnet, slik at vi kan gjennomføre våre planlagte aktiviteter så snart som mulig. Neste ordinære futsalrunde er planlagt 16. januar 2021.

Ta vare på hverandre i tiden fremover!

Annonse: