Gjennomført grasrottrener delkurs 1, 2 og 3

I vinter har klubben hatt fokus å heve kompetansenivået til trenere i barn og ungdomsfotballen.

I vinter har klubben hatt fokus å heve kompetansenivået til trenere i barn og ungdomsfotballen.

Trenere blir kjent på tvers av årganger og kan bruke hverandre som ressurspersoner

— Mona Mossing
Frem til i dag har klubben gjennomført grasrottrener delkurs 1,2 og 3 i løpet av april vil deltagere være gjennom alle 4 delkursene. Nærmere 18 foreldretrenere og A-lagsspillere har deltatt på kurset, noe som klubbens spillerutvikler Mona Mossing er godt fornøyd med 


- Det er en gevinst for alle involverte der vi får lagt opp felles rammer for hvordan vi ønsker å drive aktivitet i klubben. Trenere blir kjent på tvers av årganger og kan bruke hverandre som ressurspersoner. Barn og ungdom får bedre trenere og dermed bedre treningshverdag som bidrar til bedre spillerutvikling for alle, sier Mona Mossing til honefossbk.no

Annonse: