Bama knøttefestival 2016

Hei alle deltakere

Etter fjorårets ufrivillige avbrekk, er vi endelig klare for Kiwi Knøttefestival til helgen. Det er påmeldt 146 lag og alt ligger til rette for en fantastisk helg i Idrettsparken.

VELKOMMEN

Vi er jo nå så heldige at vi endelig får arrangere cup igjen, men det fordrer også at det må gjøres på en annerledes måte enn hva vi kjenner fra tidligere. Det er mange hensyn å ta for at alle skal kunne føle seg trygge og at godt smittevern skal overholdes. I den forbindelse ønsker vi å informere om følgende.

Atkomst og parkering

Kiwi Knøttefestival arrangeres i Hønefoss idrettspark, Ringeriksgata 13, 3510 Hønefoss. Her nede er det begrenset med parkeringsmuligheter, men vi vil ha mange P-vakter tilstede som har som oppgave å lede dere til ledige plasser. Det er viktig at alle følger de henvisninger de får slik at flest mulig kan parkere ved anlegget. Se for øvrig eget vedlegg som beskriver de forskjellige atkomster, her er alt merket med fargekoder

Dette er ett sentrumsområde med masse bebyggelse, det er derfor veldig viktig at alle følger vanlig p-kultur og tar hensyn til de som bor her. De som har mulighet, vil vi oppfordre til å gå eller sykle, eller finne parkering oppe i byen.

Kommer man med buss, bobil, større kjøretøy, så er det ikke plass her nede. Da må man slippe av spillere og finne en annen tilvist plass. Ta kontakt på forhånd så skal vi være behjelpelig med henvisning.

Sone: Grønn, Hvit, Svart og Gul

Hele arrangementet er delt inn i 4 soner (Grønn, Hvit, Svart og Gul), hver sone kan ikke ha flere enn 200 personer til enhver tid. Det er også da viktig å huske på at man ikke skal bevege seg mellom de forskjellige sonene, da vil en evt smittesporing bli veldig vanskelig. Ved inngangen til hver sone vil det være QR koder som man skal registrere seg på, det gjøres ved hjelp av mobiltelefon. En person kan registrere flere personer.

Hver sone har tildelt egen inngang, egen kiosk og egne toaletter. Premieutdeling skjer også i egen sone. Hver sone har sin farge, den finner dere igjen på kampoppsettet, så det er viktig at dere gjør dere kjent med dette på forhånd slik at du vet hvor du skal spille, og dermed også får det enklere med tanke på å fine frem.

Kiosk

I kioskene våre selges det pølser, bagetter, is, brus/vann, kaffe og sjokolade. Vi tar kun Vipps, dette også på grunn av smittevernhensyn, så dessverre ingen kontanter. I kiosk arealene vil det være tilgjengelig anti-bac, men alle oppfordres til å holde god avstand og å unngå trengsel.

Toaletter

Toaletter er godt merket og blir jevnlig rengjort, oppdager dere at det er tomt for papir eller annet så ber vi dere om å gi beskjed til en av funksjonærene som er tilstede for dere.

Publikum

Vi ber om at publikum holder seg på utsiden av banene, slik at man kan holde bedre avstand og alle får sett. Det betyr i realiteten at det kun er spillere, trenere og lagleder som har tilgang til banen. Husk at man skal hold 1 meters avstand til alle man ikke er i familie med, det gjelder over alt på anlegget, under hele arrangementet. Vi ønsker videre at hver spiller kun har med en foresatt slik at vi klarer å begrense antall i hver sone.

Sekretariat

Er bemannet gjennom hele turneringen, her får du svar på det meste, og du henvender deg da pr. telefon til leder av sekretariatet Kjell Baug 917 91 805

Turneringsregler

Vedlagt finner dere også turneringsreglementet, det er basert på NFF sine regler, og bør være kjent for alle. Sanitet Røde kors vil være tilstede hele helgen, de server alle 4 soner og vil være plassert sentralt i anlegget. Ta kontakt med en av funksjonærene om behov for hjelp skulle oppstå.

Turneringsregler

Soner og baner

Vi håper dere alle vil få en flott fotbalhelg sammen med oss!

Vi takker vår hovedsponsor KIWI

KIWI LOGO_uten.jpg

 

Annonse: