Historisk avtale signert på Hønefoss

Mandag ettermiddag signerte NFF Buskerud og Hønefoss BK en historisk samarbeidsavtale, som sikrer et ytterligere løft for jentene i kretsen.

Bilde: Styreleder Cecilie Øyen og daglig leder Runar Vinjevoll fra Hønefoss BK er fornøyd med avtalen med NFF Buskerud. Styreleder Bjørge Kleppe og Øivind Nilsen ser fram til en opptrapping av samarbeidet med HBK. | Foto: NFF Buskerud

Formålet med samarbeidsavtalen er jentesatsingen i kretsen, både når det gjelder både klubb-, trener- og ikke minst spillerutviklingen i Buskerud. Avtalen bidrar også til at HBK endelig kan realisere kretsens første utviklingssjef for jenter/kvinner.

Sammen med Toppfotball Kvinner dekker NFF Buskerud deler av kostnadene til Buskeruds første Utviklingssjef Kvinner. - Jenter i fotballen er i sterk utvikling, og ressursen som utviklingssjef skal bidra en viktig opptrapping av jentesatsingen, forteller Øivind Nilsen, daglig leder i NFF Buskerud. Vi har jobbet med avtalen siden vinteren, men pga. usikkerheten rundt koronapandemien, ble avtalen først signert nå. 

Helhetlig tilnærming og like muligheter
- Det unike ved avtalen er at vi tenker helhetlig rundt utviklingen for jenter i kretsen, forteller Øivind. Det handler om å videreutvikle gode klubbmiljøer og å synliggjøre forbildene. Det handler om å utvikle gode trenere i hele kretsen, og ikke minst flere arenaer for god spillerutvikling. Denne avtalen bidrar til at målet om like muligheter er nærmere. - Jeg er overbevist om at denne samarbeidsavtalen med HBK vil videreutvikle og bygge et sterkere fundament for spillerutviklingen for jenter i Buskerud, og dette vil gi en «vinn-vinn» effekt for alle, avslutter Øivind Nilsen.

Ny utviklingssjef er allerede på plass
Det er den nye utviklingssjefen i Hønefoss BK som skal ha ansvaret for mye av den daglige oppfølgingen sammen med kretsen. Mona Elisabeth Mossing (53) ble ansatt som Utviklingssjef for jente- og kvinnefotballen i Hønefoss BK fra 1. oktober, og hun har allerede tatt tak i oppgavene med stor energi. Mossing er utdannet lærer og har jobbet i mange år som lærer i den videregående skolen. Hun har flere ulike utdanninger fra Norges Fotballforbund, blant disse er UEFA-B trener, UEFA-B spillerutvikler, Trenerveileder og hun har gjennomført det øverste lederkurset Fotballederkurs 4. - Det å være med på reisen videre i en klubb som satser på jentene er noe jeg gleder meg til, forteller Mona. - Med kretsen som sparringpartnere kan vi få til mye bra for jentene fremover.
Les mer om ansettelsen her…

Samarbeidsavtalen innebærer blant annet at;

  • Utviklingssjefen sikrer at Hønefoss fortsatt kan bygge et sterkere fundament som et kraftsenter for jenter i Buskerud. Dette vil være en fordel for spillere i alle tre soner.
  • Utviklingssjefen overtar soneansvaret i Ringerike og det blir en sterkere knytning til HBK som klubb.
  • Hønefoss BK Kvinner skal bidra som forbilder for unge jenter i Buskerud. Spillerne deltar på Jentefotballens dag og andre klubbtiltak i kretsen i løpet av året.
  • Hønefoss BK tar et tydeligere ansvar for trenerutviklingen for klubbene på Ringerike.
LikeMuligheter

 

Annonse: