Historisk juniorsatsing i HBK

Aldri tidligere har Hønefoss BK (HBK) hatt en så målrettet satsing på spillerutvikling for både jentene og guttene i junioravdelingen som i 2021.

HBK skal igjen bli en toppklubb på både jente- og guttesiden. Det vil også begge klubbens A-lag nyte godt av i fremtiden.

Mona Mossing er ansvarlig for jentene og Marko Jankovic for guttene i klubbens nye juniorsatsing. Marko har vært i HBK i mange år, både som spiller på A-laget og som trener for G19. I vinter gikk han inn i rollen som assistenttrener på A-laget og spillerutvikler for guttesiden av junioravdelingen. Mona kom til HBK høsten 2020 som utviklingssjef for jentefotballen. Hun jobber nå med jentefotball fra J13 og helt opp mot A-laget.

Ved å bruke Mona og Marko i disse rollene, sikrer vi kontinuitet. Samtidig sørger vi for at vi har ledere som kjenner spillere i alle lag i junioravdelingen

— Knut Emil Kolstø

Monas og Marko skal sørge for å ha et tett samspill med trenere og spillere i junioravdelingen, sørge for god logistikk mellom de forskjellige lagene og hospitering oppover samt oppfølging av enkeltspillere.

- Felles for begge to er at de skal jobbe for utvikling av spillere på individnivå, gjennom tett oppfølging og egne programmer. De skal imidlertid også jobbe sammen med trenerne på de enkelte lag for å få til så gode treningsprogram som mulig i forhold til hvor laget befinner seg, opplyser Knut Emil Kolstø, daglig leder i HBK.

Hospitering fra ett lag til ett annet er en utviklingsform som aktivt skal benyttes. Det er her viktig med klare rammer for både enkeltspillere og lagene som berøres, slik at overgangene blir så gode som mulig.

- Ved å bruke Mona og Marko i disse rollene, sikrer vi kontinuitet. Samtidig sørger vi for at vi har ledere som kjenner spillere i alle lag i junioravdelingen, understreker Knut Emil.

Det er også viktig å lykkes med å jobbe samstemt, slik at spillerne er komfortable med treningsopplegget når de hospiterer. Klubben må her også sørge for at at det er en balanse i den belastningen de påføres gjennom treningsperioden.

- Nå jobber HBK etter klare og gode linjer i vår juniorsatsing - med kort avstand mellom de enkelte lag, og med trenere som kjenner og ser enkelt spillere. På denne måten skal vi igjen bli en toppklubb på både jente- og guttesiden, avslutter Knut Emil.

Tidligere i vinter hadde vi besøk av Vidar Örn Kjartansson sammen med Marko ledet en av øktene i kunstgresshallen. Vi vil når det igjen åpnes opp i samfunnet hente inn ekstra trenere.

Vidar Örn Kjartansson
Vidar Örn Kjartansson og Marko fra tidligere i vinter.
juniorsatsning 2021
Her er Karstein, Magnus, Benjamin, Marius og Edvard som er en av gruppene som får ekstra økter sammen med Marko
Juniorsatsing 2021 1
Her fra treningen på Aka Arena
IMG_4249
Rekrutt-laget på kvinnesiden
IMG_4267
Rekrutt-laget kvinner

 

Annonse: