Hverven Revisjon AS fortsetter på laget

Hverven Revisjon AS fortsetter som sponsor for Hønefoss BK i 2021.

Våre medarbeidere har lang erfaring innen regnskap, skatt, avgift og økonomi.

Hverven Revisjon AS er et revisjonsselskap med 20 ansatte hvorav 10 statsautoriserte revisorer. Selskapet ble stiftet i 1997 og har i dag ca 600 kunder. Hovedtyngden av kundene har tilholdssted i området Ringerike, Hole og Jevnaker. Vi har også en god del kunder på Hadeland, Asker, Bærum og Oslo samt Østlandet for øvrig.

Hverven Revisjon AS 2018

Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet og anbefaler alle til å benytte seg av våre partnere.

VIL DU BLI PARTNER?

Annonse: