INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Hønefoss Ballklubb er som resten av verden opptatt av å forebygge og begrense smitte av koronaviruset. Vi ønsker ikke å spre ubegrunnet usikkerhet angående koronavirus, men vil forsikre om at vi følger råd fra Norges Idrettsforbund og helsemyndighetene.

I forbindelse med koronavirus ønsker vi å ha noen retningslinjer for å forebygge og kanskje begrense smitte:
1: Har du eller noen i husstanden din vært i kontakt med noen som er smittet, skal du ikke møte til trening og ta kontakt med fastlege eller legevakt på telefon. Se også informasjon fra Ringerike Kommune: https://www.ringerike.kommune.no/aktuelt/coronavirus-covid19-info/

2:Har du eller en i nærmeste familien vært på reise i et område med utbredt og vedvarende smitte eller vært i kontakt med andre som du vet sitter i karantene, ønsker vi ikke at du kommer på trening på 14 dager, så fremt du ikke har negativ test for koronavirus. Oppdatert oversikt over områder med utbredt spredning finner dere her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/                                                                                                                                                                                

3: Har du symptomer på influensa eller andre forkjølelsesliknende symptomer, ønsker vi at du ikke kommer på trening før du er frisk.

4: Alle vasker hender godt med såpe i garderober/toalett før trening (bruk gjerne antibac også).

5: Ingen håndhilsning før og etter kamper eller treninger. For anbefalinger se hva NFF besluttet HER

6: Ingen må drikke av andres flasker.

7: Vi anbefaler å følge med på Helsenorge og Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon. Norges Idrettsforbund har informasjon omkring eventuell risiko for smittespredning ved internasjonale reiser.

Ta gjerne en prat hjemme om gode rutiner rundt vask og hygiene, og respekter hjemme-karantene hvis man har blitt satt i det.

For de ansvarlige rundt lagene er dette rutinene ved mistanke om smitte:
1: Mistanke om smitte – informere klubb

2: Den det gjelder må kontakte fastlege/smittetelefon for å avklare eventuell testing.

3: Gjennomføre test – 24 timers ventetid på resultat – informer klubb umiddelbart om testing og om utfall, uansett. Midlertidig karantene for den det gjelder samt årgangen trer i kraft med umiddelbar virkning når test gjennomføres.

Negativ (ikke smittet) – utøver og lag fortsetter aktivitet som før.
Positiv (smittet) – utøver og lag i umiddelbar karantene minst to uker. – Trener og lagleder følger opp.

Klubben vurderer løpende karantenebehov, kontinuerlige tiltak i forhold til smittesituasjoner og eventuelle andre konsekvenser for klubbens medlemmer. Vi skal til enhver tid sørge for at det er såpe og tørkepapir tilgjengelig på klubbhuset og AKA-arena. 

Kontaktpersoner ved spørsmål:

Jawad Rohin, leder for junioravdelingen
E-post: [email protected]
Telefon: 91 38 15 51

Runar Vinjevoll, daglig leder
E-post: [email protected]
Telefon: 91 81 50 88

Annonse fra Obos-ligaen: