Informasjon om Ringerike Frivilligsentral

Ringerike Frivilligsentral skal være et kontaktpunkt og et bindeledd mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som har behov for å motta slik hjelp i Ringerike kommune.

Ringerike Frivilligsentral skal være et kontaktpunkt og et bindeledd mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som har behov for å motta slik hjelp i Ringerike kommune. Vi er også en møteplass med mange aktiviteter og arrangement som er åpne for alle.
300 frivillige hjelpere er med i vår stab, og det utføres rundt 9 årsverk frivillig arbeid gjennom mange viktige aktiviteter og tilbud.

De fleste av våre aktiviteter er nå avlyst, men matombringelse, handling av mat og telefonvenn-tjeneste fortsetter. Frivillige hjelpere bidrar også med søm av smittevernfrakker.

Våre mange aktiviteter til vanlig er:
Matombringelse, miljøpatruljen, lydavisen, institusjonsarbeid, sangkafé, håndarbeid i skoler, BUA Ringerike, middag for hjemmeboende eldre, natteravn, telefonvenn, flerkulturelt arbeid, aktivitetsvenn for demente, samlinger for hjemmeboende eldre.
Frivillige hjelper også til med handling, befraktning, ledsagelse, turvenn, sosial kontakt og små praktiske oppgaver.

Grupper og aktiviteter som er åpne for alle er til vanlig:
Engelskgruppe, historiegruppe, håndarbeidsgruppe, bridgeklubb, lesering, mimreklubb, pustegruppe, singelgruppe, forskjellige trimgrupper, quiz, temakafé, sorggruppe og angstring.

Annonse fra Obos-ligaen: