Informasjon om Ringerike og Hole Røde Kors

I dag har foreningen ca. 900 medlemmer, hvorav ca. 160 er aktive frivillige innenfor Ungdom, Omsorg eller Hjelpekorpset.

Ringerike og Hole Røde Kors ble stiftet 29. november 1945.

I dag har foreningen ca. 900 medlemmer, hvorav ca. 160 er aktive frivillige innenfor Ungdom, Omsorg eller Hjelpekorpset.

Ringerike og Hole Røde Kors Hjelpekorps bygger robusthet og beredskapsevne gjennom aktiv tilstedeværelse før, under og etter at en katastrofe eller krise rammer:

-Vårt mål er å være best på søk og redning fra fjord til fjell, og deltar på redningsaksjoner etter forespørsel både på land og i vann, sommer som vinter. 

-Vi driver med samfunnssikkerhet og beredskap for kommunene Ringerike og Hole, og har tett samarbeid med de andre redningsetatene. 

-Vi jobber også aktivt med forebyggende arbeid, for å unngå og redusere skader når ulykken skjer.

Ringerike og Hole Røde Kors er aktivt tilstede for mennesker som har behov for sosial kontakt, integrering og inkludering, ved å tilby trygge, åpne og inkluderende møteplasser, kontakt én-til-én og i nettverk.

 Vi har Barnas Røde Kors, med avdeling i Ringerike og Hole, Leksehjelp, og Røde Kors Ungdom.

Vi jobber aktivt med integrering og inkludering og har flyktningguider, Norsk trening, og kvinnegruppe, samt og en rekke flerkulturelle arrangementer som favner bredt både blant flyktninger, arbeidsinnvandrere og nordmenn, og aldersspennet er vidt.

Utover dette har vi Besøksvenner med og uten hund, der målsettingen er å hindre og lindre ensomhet. Det samme formålet har våre Visitorer som besøker innsatte i fengselet.

Vi har også åpne møteplasser. Vaffellaget arrangeres første mandagen i måneden og  Skravlekafeen er åpen annenhver torsdag.

Vi har også flere enkelt arrangementer for eldre.

I dagens situasjon:

Vi driver pr. i dag teststasjonen for korona virus plassert utenfor legevakten. Dette driftes av frivillige innen Omsorg og Ungdom.

For at Hjelpekorpset til en hver tid skal kunne være operative ved behov for søk- og redningsaksjoner, er ikke disse deltagende i denne driften.

De har derimot gjort sine nødvendige forberedelser til dagens situasjon, og er nå godt forberedt til å kunne rykke ut ved behov.

Da våre ordinære aktiviteter ikke kan drives slik som før, har vi begynt å tilpasse enkelt aktiviteter til dagens situasjon, og først ut er Norsktreningen som nå har blitt nettbasert.

Brosjyre1
Brosjyre2

 

Annonse fra Obos-ligaen: