Interimstyre valgt

Det ble valgt et interimstyre på kveldens ekstraordinære årsmøte i Hønefoss Ballklubb.

Bilde fra venstre: Gunn Iren Midtbø (styreleder), Cathrine Veiby (styremedlem), Cecilie Øyen (styremedlem), Morten Woldsdal (nestleder) og Per Anund Loe (styremedlem)

På kveldens ekstraordinære årsmøte på Aka Arena ble det valgt et interim/midlertidig styre.

Klubben er godt ivaretatt den nærmeste fremtid. Og at det er ingen fare med klubbens ve og vel frem til er nytt permanent styre er på plass.

— Avtroppende nestleder Thor Einar Kristiansen
Interimstyret består av tre kvinner og to menn. Interimstyret skal bestå frem til Valgkomiteen finner kanditater som skal bekle rollene i et nytt HBK-styre. Dette skal skje senest 15.september 2018. Frem til da er det midlertidige styre som tar de viktige avgjørelsene i klubben.

• Gunn Iren Midtbø, styreleder
• Morten Woldsdal, nestleder
• Cecilie Øyen, styremedlem
• Cathrine Veiby, styremedlem
• Per Anund Loe, styremedlem

Annonse fra Obos-ligaen: