INVITASJON TIL PENSJONISTENE TIRSDAG 14.SEPTEMBER

Velkommen til vafler og kaffe på klubbhuset tirsdag 14.september kl.10.00

Kaffe og vafler

Invitasjon til pensjonistene: Tirsdag 13.sepember kl.10.00 byr klubben på kaffe og vafler til pensjonistene på klubbhuset.

Velkommen

Annonse: