Klubbhuset

Invitasjon til pensjonistene torsdag 5.september

Velkommen til vafler og kaffe på klubbhuset torsdag 5.september kl.10.00

Kaffe og vafler

Invitasjon til pensjonistene: torsdag 5.september kl.10.00 byr daglig leder Runar Vinjevoll på kaffe og vafler til pensjonistene på klubbhuset.

Velkommen

Annonse: