Lafton og Dahle Olsen ferdige i HBK etter omorganisering

Frode Lafton og Morten Dahle Olsen er fra 1/1-2020 ferdige i Hønefoss Ballklubb (HBK) som følge av en omorganisering av klubben.

PRESSEMELDING

Lafton og Dahle Olsen ferdige i HBK etter omorganisering

Frode Lafton og Morten Dahle Olsen er fra 1/1-2020 ferdige i Hønefoss Ballklubb (HBK) som følge av en omorganisering av klubben. Omorganiseringen skal bidra til å styrke HBKs administrative satsing både på topp- og breddefotball.

Styret i HBK har foretatt en grundig gjennomgang av organisasjonen og besluttet å redusere de nåværende aktivitetene innenfor HBK-akademiet. Dette gjøres for å frigjøre økonomiske midler til å ansette en ansvarlig for breddeutvikling samt en administrativ assistent/ sekretær. HBK vil umiddelbart starte arbeidet med å rekruttere disse to nye medarbeiderne.

"På denne måten vil HBKs daglige leder kunne fokusere enda mer på klubbens toppsatsing for damer og herrer samt økonomi- og markedsarbeidet", sier Cecilie P. Øyen, styreleder i HBK. "Skal vi greie ambisjonene vi har om å rykke opp på herresiden og etablere oss i toppen på damesiden, så må daglig leder bruke mest mulig tid på disse oppgavene. Vi må samtidig da ha nødvendig personell til å ivareta alle oppgavene knyttet til klubb, drift og bredde", fremholder hun.

Rent konkret innebærer styrets vedtak blant annet følgende:

  • HBK-akademiet reduserer sin aktivitet fra 1/1-2020, men videreføres med fokus på ekstra fotballtiltak for både gutter og jenter. Dette innebærer øket satsning og fokus på å tilby unge, ivrige fotballspillere et godt treningstilbud. Det vil her bli inngått midlertidige trenerkontrakter.
  • Fotballskoletilbudet utvides med flere dager i sommerferien. Samtidig vil mulighetene for fotballskole i de andre skoleferiene også bli vurdert.
  • Mulighetene for nivåbaserte tilbud vil bli utforsket, for eksempel egne tilbud for jenter, keepere etc.

Disse endringene vil dreie HBK-akademiets fokus bort fra en ren fritidsordning over på utdanning og utvikling av lokale fotballspillere - både på jente- og guttesiden.

Denne nødvendige omorganisering av klubben medfører nedleggelse av noen stillinger og opprettelse av nye. I den forbindelse er Frode Laftons og Morten Dahle Olsens nåværende stillinger besluttet nedlagt fordi det ikke lenger er behov for disse. Lafton og Dahle Olsen har etter drøftelsesmøter ikke ønsket å bli ansatt i de nye stillingene som skal opprettes. De har derfor begge mottatt oppsigelse fra klubben. 

"På vegne av styret, beklager jeg at Frode Lafton og Morten Dahle Olsen ikke ønsket å bli ansatt i de nye stillingene som skal opprettes i HBK, samtidig som vi har forståelse for hvorfor de ikke ønsket det", sier Cecilie P. Øyen som fortsetter:

"Både Lafton og Dahle Olsen har en lang historie i HBK, og vi til takke dem begge for innsatsen for klubben i alle disse årene. Når vi ser tilbake på Morten Dahle Olsens mangeårige bidrag i administrasjonen og for HBK-akademiet og Frode Lafton som «bauta» på fotballbanen med over 500 spilte kamper for klubben, blir ord fattige. Det er imidlertid en tid for alt, og vi ønsker dem derfor all lykke i deres videre profesjonelle liv utenfor klubben".

STYRET

Fotballfritidsordningen kan bli nedlagt fra 1/1-2020 men det jobbes med alternative løsninger slik at tilbudet forhåpentligvis kan opprettholdes. I løpet av september vil foreldre til barn på FFO bli invitert til et foreldremøte med dette som tema

Annonse: