Påmelding HBK akademiet høst 2020

Hønefoss ballklubb ønsker å gi gutter født 2006-2011 et ekstra treningstilbud med HBK sine trenere og således forsterke klubbenes tilbud til spillere i disse alderstrinnene.

Hønefoss ballklubb ønsker å gi gutter født 2006-2011 et ekstra treningstilbud med HBK sine trenere og således forsterke klubbenes tilbud til spillere i disse alderstrinnene.

-Tiltaket har som mål å gi noe ekstra til spillere som er ivrige, og som ønsker å trene for å utvikle fotballferdighetene sine

- Det vil bli vektlagt utvikling av enkeltspillere som er tilpasset det nivået de har pr i dag

- Fokus på både de individuelle og relasjonelle ferdighetsdimensjonene i fotball

- Spillere fra alle klubbene i distriktet kan delta og treningene er ment som et ekstratilbud i tillegg til trening i egen klubb.

Åpningstider klubbus: 
Klubbhuset vil være åpent fra kl 13.00 og spillere kan oppholde seg på klubbhuset. Klubben tilbyr ikke tilsyn, men spillere kan fortsatt møte opp ettersom klubbhuset er åpent fra kl. 13:00

Dager:
Gutter/jenter 2012-2013: Onsdager kl. 14:30-16:00

Gutter 2010-2011: Tirsdager kl 15:00-16:30

Gutter 2009: Tirsdager kl 15:00-16:30 og torsdager kl 15:30-17:00

Gutter 2008: Mandager kl 15:30-17:00 og torsdager kl 15:30-17:00

Gutter 2007: Fredager kl 15:30-17:00 

Gutter 2006: Fredager kl 15:30-17:00

Sted
Aka-Arena og 7'er banen, gressbaner 

Pris
kr 500,- pr mnd for trening 1 dag pr uke

Akademi-trenere
Jawad Rohin
Magnus Johannessen
Jan DeVries
Kristian Orvang


PÅMELDING HER

Annonse: