Påmelding HBK akademiet november-april 2020-21

Hønefoss ballklubb ønsker å gi gutter født 2006-2011 et ekstra treningstilbud med HBK sine trenere og således forsterke klubbenes tilbud til spillere i disse alderstrinnene.

Påmelding HBK akademiet november-april 2020-21

 

Beskrivelse:

Hønefoss ballklubb ønsker å gi gutter født 2006-2011 et ekstra treningstilbud med HBK sine trenere og således forsterke klubbenes tilbud til spillere i disse alderstrinnene.

-Tiltaket har som mål å gi noe ekstra til spillere som er ivrige, og som ønsker å trene for å utvikle fotballferdighetene sine

- Det vil bli vektlagt utvikling av enkeltspillere som er tilpasset det nivået de har pr i dag

- Fokus på både de individuelle og relasjonelle ferdighetsdimensjonene i fotball

- Spillere fra alle klubbene i distriktet kan delta og treningene er ment som et ekstratilbud i tillegg til trening i egen klubb.

Alle trenere på HBK akademiet skal ha minimum UEFA B lisens i fotball. Dermed kvalitet-sikrer vi at treningene på HBK akademiet legger til rette for god utvikling for hver enkelt spiller. 

Praktisk informasjon:

Åpningstider klubbhus

Klubbhuset vil være åpent fra kl. 13.00 og spillere kan oppholde seg på klubbhuset. Klubben tilbyr ikke tilsyn, men spillere kan fortsatt møte opp ettersom klubbhuset er åpent fra kl. 13:00. Det er mulig å gjøre lekser og se på tv før trening

Dager og sted

G/J 2012-2013: Tirsdag kl. 15:00-16:30, kunstgresshallen
G2011: Tirsdag kl. 15:00-16:30, kunstgresshallen
G2010Tirsdag kl. 15:00-16:30, og fredag kl. 15:30-17:00, AKA og kunstgresshallen
G2009: Tirsdag kl. 15:00-16:30, og fredag kl. 15:30-17:00, AKA og kunstgresshallen
G2008: Mandag kl. 15:30-17:00, AKA og kunstgresshallen

Treningskamper og cuper

HBK akademiet skal i løpet av vinteren arrangere treningskamper og delta på enkelte cuper. Mer info kommer. 

Alle nye spillere får HBK akademi t-skjorte. 

Registrering
Annonse: