Pressemelding om klubbens situasjon

Hønefoss Ballklubb har denne uken iverksatt en rekke tiltak for å bidra til at spredningen av koronaviruset begrenses.

Hønefoss Ballklubb har denne uken iverksatt en rekke tiltak for å bidra til at spredningen av koronaviruset begrenses. Noen av tiltakene har myndighetene pålagt oss, og noen har vi iverksatt for å støtte opp om dugnaden som vi nå alle er en del av. Korona epidemien medfører at Hønefoss Ballklubb må avlyse all treningsaktivitet og alle arrangement, og det er usikkert hvor lenge dette vil vare.

Vi opplever nå store økonomiske utfordringer og dette skyldes blant annet:
- Akademiet er stengt på ubestemt tid
- Alle seriekamper og cupspill i mars og april er utsatt på ubestemt tid
- Påmelding til årets planlagte knøttefestival har stoppet opp
- Sponsormarkedet er av naturlig årsaker tørt

I perioden uten inntektsbringende aktivitet så jobbes det for å holde klubben i live, og vi må sørge for at klubben er klar for ny aktivitet når toppfotballen og breddefotballen starter opp igjen. Administrasjon og styret i Hønefoss Ballklubb har ved en gjennomgang av de økonomiske konsekvensene kommet frem til at det blir nødvendig med flere kostnadskutt, deriblant kutt i lønnskostnader.

Det er allerede sendt ut permitteringsvarsel til alle ansatte i administrasjonen, arrangementsstab og til våre trenere på akademiet og breddelag. Totalt er 12 medarbeidere berørt, en del av disse har kun mindre engasjement.

Klubben sender i dag permitteringsvarsel til spillere på våre a-lag. Vi har avventet beslutning om permittering av spillere i påvente av at fotballens viktige parter skulle møtes for å diskutere om det er grunnlag for permittering. Norges idrettsutøveres forening og Trenerforeningen ble i går kveld enig med Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner, Divisjonsforeningen og Norges Fotballforbund om følgende:

«Partene er enige om at det foreligger permitteringsgrunnlag med bakgrunn i Helsedirektoratets vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs frem til 26. mars med mulighet for forlengelse.»

All breddefotball er fortsatt besluttet stoppet til 1. mai. De siste meldingene fra Norges Fotballforbund gir våre to a-lag håp om oppstart av seriespillet fra 1. mai. Det er inntil videre forbud mot organiserte treninger for både topp og bredde i norsk fotball.

Hønefoss Ballklub setter stor pris på alle våre viktige støttespillere. Sponsorer, spillere, foreldre, ansatte, frivillige og våre trofaste supportere er viktige for oss i denne spesielle tiden. #VierHBK.

Styret i Hønefoss BK

Annonse: