Skolecupen starter onsdag

Onsdag starter skolecupen 2019 i Hønefoss idrettspark med avspark kl.15.00 på fem baner.

I fjor overtok Hønefoss BK stafettpinnen fra Ringerikes Blad som arrangør av den populære skolecupen som i år arrangeres for sekstiende gang.

Følgende skoler deltar (gutter): Ullerål, Hallingby, Benterud, Sundvollen, Bergerbakken, Veien, Tyristrand, Røyse, Vang, Vik, Sokna, Helgerud, Hønefoss og Toso.

Følgende skoler deltar (jenter): Hallingby, Sokna, Veien, Bergerbakken, Ullerål, Vang, Benterud, Vik, Tyristrand, Helgerud, Toso, Hønefoss og Røyse.

KlasseDagDatoStartBanePuljeHjemmelagBortelag
GutterOnsdag09.sep15.00Bane 1 AKAAUllerålHallingby
GutterOnsdag09.sep15.00Bane 2 AKAABenterudSundvollen
GutterOnsdag09.sep15.00Bane 3 AKABBergerbakkenVeien
GutterOnsdag09.sep15.00Bane 4 AKABTyristrandRøyse
GutterOnsdag09.sep15.00Bane 5 klubbhusCVangVik
GutterOnsdag09.sep15.00Bane 6 gressbanenDSoknaHelgerud
        
GutterOnsdag09.sep16.00Bane 1 AKACHønefossVang
GutterOnsdag09.sep16.00Bane 2 AKADTosoSokna
GutterOnsdag09.sep16.00Bane 3 AKAAHallingbySundvollen
GutterOnsdag09.sep16.00Bane 4 AKAABenterudUllerål
GutterOnsdag09.sep16.00Bane 5 klubbhusBRøyseBergerbakken
GutterOnsdag09.sep16.00Bane 6 gressbanenBVeienTyristrand
        
GutterOnsdag09.okt17.00Bane 1 AKABRøyseVeien
GutterOnsdag09.okt17.00Bane 2 AKABTyristrandBergerbakken
GutterOnsdag09.okt17.00Bane 3 AKACVikHønefoss
GutterOnsdag09.okt17.00Bane 4 AKADHelgerudToso
GutterOnsdag09.okt17.00Bane 5 klubbhusASundvollenUllerål
GutterOnsdag09.okt17.00Bane 6 gressbanenABenterudHallingby
        
GutterTorsdag10.okt16.00Bane 6 gressbanenSemifin 1Vinner pulje AVinner pulje B 
GutterTorsdag10.okt16.00Bane 7 gressbanenSemifin 2Vinner pulje CVinner pulje D
        
GutterLørdag12.okt13.15AKA ArenaFinaleVinner semifinale 1 Vinner semifinale 2 

 

Oppdatert spilleplan for jentene

KlasseDagDatoStartBanePuljeHjemmelagBortelag
JenterOnsdag09.okt15.30Bane 1 AKADTyristrandHelgerud
JenterOnsdag09.okt15.30Bane 2 AKAAVeienBergerbakken
JenterOnsdag09.okt15.30Bane 3 AKABUllerålVang
JenterOnsdag09.okt15.30Bane 4 AKACBenterudVik
        
JenterOnsdag09.okt16.30Bane 1 AKACVikToso
JenterOnsdag09.okt16.30Bane 2 AKADHelgerudHønefoss
JenterOnsdag09.okt16.30Bane 3 AKAABergerbakkenHallingby
JenterOnsdag09.okt16.30Bane 4 AKABVangRøyse
        
JenterOnsdag09.okt17.30Bane 1 AKABRøyseUllerål
JenterOnsdag09.okt17.30Bane 2 AKAAHallingbyVeien
JenterOnsdag09.okt17.30Bane 3 AKACTosoBenterud
JenterOnsdag09.okt17.30Bane 4 AKADHønefossTyristrand
        
JenterTorsdag10.okt15.00Bane 6 gressbanenSemifin 1Vinner pulje AVinner pulje B
JenterTorsdag10.okt15.00Bane 7 gressbanenSemifin 2Vinner pulje CVinner pulje D
        
JenterLørdag12.okt12.00AKA ArenaFinaleVinner semifinale 1Vinner semifinale 2
Annonse fra Obos-ligaen: