Vardar As og Hønefoss BK fortsetter samarbeidet i 2021

Vi har fornyet sponsoravtalen med Vardar. Dette betyr en forlengelse av et godt samarbeide som har pågått siden AKA Arena stod ferdig i 2009.

Kjetil Bockmann leder hos Vardar AS og Magnus Johannessen markedsansvarlig i Hønefoss BK var begge fornøyde med at samarbeidet fortsetter også i 2021.

Vardar Varme har produksjon og salg av fjernvarme i Hønefoss og på Vestfossen. På Vestfossen har vi det heleide datterselskapet Øvre Eiker Fjernvarme, men alt driftes med felles personell. I Hønefoss tilbyr vi også kjøling og har kjølenett på Hvervenmoen og i sentrum.

Disse sidene er rettet mot publikum i områdene vi kan levere fjernvarme, samt personer med interesse for miljø, bioenergi og fjernvarme. Vi bruker bioenergi i våre varmeanlegg, noe som sparer lufta for store mengder CO2 både lokalt og globalt. Våre kunder får ren energi rett på døren!

Verdt å tenke på!
Vardar Varme produserer i dag ca. 40 000 000 kWh årlig. Det aller meste av dette går med til fyring der det var oljefyr tidligere. Samlet sparer disse kundene Hønefoss by for et CO2 utslipp på ca. 8 000 000 kg årlig! Det tilsvarer ca. 53 millioner kilometer bilkjøring i sentrum pr. år.

Vardar

Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet og anbefaler alle til å benytte seg av våre partnere.

VIL DU BLI PARTNER?

Annonse: