Generell informasjon

Dommere sees på som en ressurs og i HBK er utdanning og skolering av trenere og ledere en høyt prioritert oppgave.

HBK ønsker å styrke arbeidet med å utdanne og videreutvikle dommere i klubben gjennom å skape et godt dommermiljø, med god rekruttering og utdanning av egne dommere og instruktører.  Dommerarbeidet i HBK koordineres av dommeransvarlig, Geir Engen, 93483208, mail:[email protected]

Målet for dommerarbeidet i klubben er: Hønefoss Ballklubb skal være den ledende klubben for dommerutvikling i distriktet og skal bidra til at kubbene i regionen samarbeider om både rekrutering og utvikling.

  • Bidra som breddeklubb til å ha dommere på flere nivå for å sikre at distriktet har nok lokale dommere til å gjennomføre kamper.
  • Gjennomføre klubbdommerkurs med nær alle spillere i 13-14 års alder. Denne utdanning gjøres for å sikre nok dommere til å gjennomføre egen Knøttefestival.
  • Dommerutdanning for denne aldersgruppen er også en viktig del av skoleringen av spillere. Regelforståelse og erfaring med å være dommer gjør alle til bedre fotballspillere.
  • HBK skal i løpet av 2021 minimum ha 4 aktive 11’er dommere og 6 aktive 9’er dommere.
  • HBK skal oppmuntre og aktivt støtte de som ønsker å satse som dommer på krets eller nasjonalt nivå.
  • HBK skal i løpet 2021 utarbeide en egen dommerhåndbok.

 

Prioritering:
Hvis dommer også er spiller, gjelder følgende prioritering:

    • Å spille egen kamp, går foran dommeroppdrag.
    • Dommeroppdrag går foran trening med eget lag.
Annonse: