Spilleregler

spilleregler i barnefotballen, ungdomsfotball 9er og 11er lag.

Spilleregler-barnefotball 6-12 år
Spilleregler ungdom 13-16 år
Spilleregler voksen

Regelendring 2020:
https://www.fotball.no/globalassets/dommer/dommerinstruksjon/nye-spilleregler-2020.pdf

Aktivitetskveldene for 6 og 7 åringene organiseres som følger:

 • 3-4 lag møtes på samme bane til lokale puljespill
 • I hvert puljespill har lagene 2 kamper hver
 • Spilletiden er 2x10 minutter for 6 åringer og 2x15 minutter for 7 åringene.
 • Laget som tilhører hjemmebanen er arrangør, og har ansvar for kampavviklingen, og må skaffe til veie kampledere (dommere) til alle kampene.
 • Det avvikles aktivitetskvelder 3 ganger på høsten.

9er fotball i Buskerud spilles slik:
12 år:

 • Spilles på banestørrelse 40-50 x 58-64 m (spilles på tvers av en 11er bane)
 • Målstørrelse 5x2 m (7er mål)
 • Spilletiden 2x35 min
 • Kretsen setter opp dommer i 12 år 9er.
 • Elektroniske kamprapporter skal benyttes
 • Gule kort/advarsel benyttes ikke i 12 års klassen.

13 år:

 • Spilles på banestørrelse 48-50 x 67-72 m (spilles på langs av en 11er bane, eventuell på tvers hvis lengde og bredde er innenfor kravet)
 • Målstørrelse 5x2 m (7er mål)
 • Spilletid er 2x35 min
 • Kretsen setter opp rekruttdommere
 • Elektroniske kamprapporter skal benyttes
 • Det benyttes gule kort/advarsel – (tidsbegrenset utvisning)
Annonse: