Utdanning av dommere

Klubbdommere
Alle spillere fra 13 årslaget gjennomfører klubbdommerkurs. Kurs kjøres av instruktør fra NFF Buskerud. Klubbdommere kvalifiseres til å dømme 3/5/7er.
Fokusområdene er regelkunnskap og tydelighet i veiledning, tegn og signaler.

9erdommere
9er kurs tilbys fra 14 år. Kurs kjøres av instruktør fra NFF Buskerud.
Fokusområdene er regelkunnskap, videreutvikling av tydelighet i veiledning, tegn og signaler, samt ryddighet.

9er påbygging/ rekruttdommerkurs (11'er)
Rekruttdommerkurs tilbys fra fylte 15 år. Kurs kjøres av instruktør fra NFF Buskerud.
Dommerkoordinator NFF Buskerud autoriserer og koordinerer oppfølging rekruttdommere.
Autoriserte dommere tilbys å tegne kontrakt med Hønefoss BK. Autoriserte dommere med kontrakt, får dekket utstyr.
Ansvar for oppfølging og koordinering av dommere i HBK, er Dommeransvarlig.
Klubbens autoriserte dommere skal fungere som veiledere og instruktører for klubbdommere og 9erdommere. Hovedfokuset til veilederne er å skape trygghet og utvikling i dommerrollen.

Kurs:
3'er 5'er og 7'er Klubbdommerkurs
 (arrangeres lokalt)
Kursdato: 22.06.21 og foreløpig planlagt 1 til høsten 2021.

9'er kurs 
Kursdato: kommer senere

11'er kurs (Påbygg for de som har 9'er fra før av)
Kursdato: kommer senere

https://www.fotball.no/kurs/kurs/?fiksId=4528789

Påmelding: https://minidrett.nif.no/Event#4528789-010

Annonse: