Spiller i HBK

Det er frivillig å bli med som spiller i Hønefoss Ballklubb. Velger man å si ja følger det noen forpliktelser over for klubb og medspillere.

SPILLERE

  • Som lagspiller forventes det at man stiller på trening og kamper gjennom hele sesongen.  
  • De viser lojalitet mot klubb og trenere, melder ifra på Spond om man deltar på trening eller melder avbud til trening.
  • Spillere i klubben viser gode holdninger, respektere hverandre, stiller opp for hverandre og hjelper hverandre.
  • Vise engasjement, er stolt av sin egen innsats og anerkjenne andre sin innsats.
  • Følger klubbens og lagets regler.
  • Tar vare på lagets utstyr, rydder bane og garderober etter aktivitet. 
  • Ta ansvar for miljø og trivsel, bidrar til godt samhold.
  • Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier.
  • Skal man studere utenbys og ikke kan fullføre sesongen i HBK, ønsker vi lykke til på nytt sted.
Annonse: