Spiller i HBK

Det er frivillig å bli med som spiller i Hønefoss Ballklubb. Velger man å si ja følger det noen forpliktelser over for klubb og medspillere.

SPILLERE

  • Spillere i klubben viser gode holdninger og respektere hverandre.
  • De viser lojalitet mot klubb og trenere, hjelpe hverandre og stille opp for hverandre.
  • Følge klubbens regler og stille på treninger og kamper.
  • melder ifra på spond om man deltar på trening eller melder avbud til trening.
  • Være ærlig overfor trener og andre utøvere.
  • Vise engasjement, er stolt av sin egen innsats og anerkjenne andre sin innsats.
  • Ta ansvar for miljø og trivsel, bidrar til godt samhold
  • Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier
Annonse: