Foresatte en ressurs for klubben

Velkommen til HBK. Vi ser på foreldre og foresatte som en viktig ressurs for klubben. Har du lyst til å bidra med en av de spennende rollene rundt laget, kan du ta kontakt med Jr. ansvarlig på mail: [email protected]

Foresatte er en viktig ressurs og støttespiller for klubben. Man kan engasjere seg i roller rundt laget, som trener, lagleder, økonomiansvarlig, foreldrekontakt eller ta ansvar for hjemmesiden til gruppe, eller støtte klubbe på andre måter ved å stille opp når det kalles inn til dugnad.

Alle deltar i de pålagte dugnader som er knyttet opp mot lag og spillere. Foreldre/foresatte bør sette seg inn i:

  • hva klubben står for (verdier, visjon og formål), klubbens sportsplan.
  • Medlemskap, Det er kun foreldre som har gyldig medlemskap, som kan stemme på årsmøtet.
  • forsikringer, politiattest,
  • dugnader man stiller opp på for laget
  • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene – foreldrevettregler
Annonse: