Fra to til én klubb

Fra to til én klubb sentralt i Hønefoss

Idrettsforeningen LIV blir til i Hønefoss 

Idrettsforeningen LIV ble stiften 4.februar 1895

Vår første kassebok er i behold og der finner man navnene på dem som tegnet seg som medlemmer allerede 4.februar 1895. Av kasseboken finner vi at det var 25 som deltok i stiftelsen. Navnene er: N.Dignæs, L.Ekornrud, G.Løchsen, M.B.Løchen, O.Aaseth, Chr.Gjelde, F.Jørgensen, M.Rynning, P.Myhre, M.Th.Viul, O.Bolstad, K.Johansen, K.Espe, M.Rytterager, O.G.Røsholm, O.Færden, O.F.Lagesen, L.E.Windju, H.Hansen, A.Hansen, O.Aslaksrud, J.Pedersen, H.Pedersen, JSchønheyder og F.W.Nielsen.

Livs første styre

Otto Coucheron, O.F. Lagesen, Fredrik Nielsen, Knut Espe og Otto Grundt Røsholm.

Skiklubben Halden - Idrettslaget Fossekallen

Aarb1908 den 16.april stiftedes Skikubben "Halden". Til medlemmer af klubben optages saavel aktive som passive deltagere. Klubbens formaal er at virke for skiidrætens fremme blandt ungdommen omkring Hofsfoss ved istandsettelse af en brugbar øvelsesbakke og ved afholdelse af mindst et eller om muligt flere premierend hvert aar.

Skiklubben "Halden" var altså lagets første navn, men allerede på lagets første generalforsamling den 28.mars 1909 ble enstemming besluttet å forandre navn til IDRETTSLAGET FOSSEKALLEN.

Lagets første bestyrelse

Truls Kristiansen (formann), Anton Olsen, Kristian Jørgensen og Anton Andersen.

Fotballens første år i Liv

Liv tok fotball opp på sitt program allerede i 1908 og siden er det regelmessig drevet fotball i Liv bortsett fra idrettsstreikårene under siste verdenskrig.

Den første fotballkamp som overhodet har vært arrangert her i byen, fant sted den 16.august 1909. "Liv Fodboldparti" hadde mottatt en utfordring fra Ingeniørvåpenets underoffiserskole, og denne skoles fotball-lag ble da Livs første motstandere. Kampen endte uavgjort 2-2. Allerede søndag 19.september samme år fandt Livs første kamp mot et utenbys-lag, og endog et Oslo-lag, sted på idrettsplassen ved Eikli. Om denne kamp heter det i årsberetningen for 1909: Søndag den 19.september hadde Livs fodboldparti en interessant fodboldkamp på idrætsplassen ved Eikli med medlemmer av sportsforeningen Mjølner, Christiania, som også var de utfordrende. Til kampen var ca.300 mennesker, der fulgte spillet med den største interesse. Kampens resultat Mjølner 6 goals, Liv 3 goals. Idrætsforeningen Liv bidrog "Mjølner med ca. kr. 46,- i reisebidrag som var omtrentlige netto-overskuddet av entren"      

I 1910 fikk Liv faste ledere for fotballspillere nemlig Jens Fjeld og R.Johnsen, men gruppen ble fremdeles administrert av bestyrelsen like frem til 1916, da administrasjonen de forskjellige idrettsgrener ifølge en vedtektsforandring ble overlatt til egne gruppestyrer. Samtidig ble første fotballgruppe i Liv valgt, og den ble bestående av Tonny Tronrud, Thorleif Ruud og A.Evenstad.

Av de klubber Liv tidlig kom i forbindelse med var foruten Geithus også Kongsberg og Vestfossen. Således foretok Liv sin første reise til Kongsberg allerede i august 1911.

I 1912 ble det faste treningsdager i fotball fastsatt til tirsdager og torsdager, fra kl.19.30 til 22.00, mens guttepartiet skulle trene samme dager fra kl.18.00 til 19.30. Disse treningstider ble i hovedtrekkene fastholdt i Liv til den nye kommunale stadion ble åpnet i 1949.

En liten episode i 1916 bør også nevnes. Gruppen fikk dette år adskillig vanskeligheter, idet flere av spillerne gikk over i en ny forening som kalte seg Start. Overgangen ble imidlertid av kort varighet, og allerede ut på sommeren kom overløperne tilbake til sin gamle forening. Siden har vi heldigvis merket lite til denslags.

I 1919 merkes det etterhvert en påtagelig fremgang både når det gjelder interesse og resultater. I gruppens beretning for dette år oppgis at det har vært avviklet hele 30 kamper (A, B og juniorkamper) med en samlet målforskjell på 73 mor og 54 mot. I Ringerikes Blad 15.juli, kan vi lese: "På idrætspladsen kjæmpet Liv mot Mjølner og tapte 3-4. Livs B-parti tok imidlertid revanche i Vikersund med 2-1" Og 11.august 1919: I fotballkampen igaar mellom Liv, Hønefoss og Pil Kristiania seiret Liv med 5-0" Publikumstilslutningen var sterkt stigende, og gruppen avsluttet året med hele kr. 1072,- i overskudd.

Og dermed begynner fremgangen for alvor. I den første kampen i 1920 slo Liv Ballklubben av 1914, Christiania, med 4-2. Interessen var derved påny vakt og det ble spilt 18 kamper i løpet av sesongen 1920, som gav 9 seire. 3 uavgjorte og 6 tap. Det ble dette år søkt opptakesle i Buskerud Fotballkrets og overskuddet var 1.100,- kroner.

Fra 1921 av spiller Liv sine første kretskamper idet laget ble opptatt i fotballkretsen og fikk spille i klasse C unntatt en kamp mot Solbergelven. Laget fikk spille kvalifikasjonskamp for å komme opp i klasse B. Laget tapte dog denne 0-2 mot Drammen Idrettsforening. I 1921 spilte laget også sin første kamp i Christiania mot Snar.

I 1922 ble T.B. Syversen formann i gruppen. Og denne sesong ble innledningen til gjennombruddet i 1923. I 1922 begynte forhåndstreningen med løp på landeveien, og Liv hadde i denne sesongen sin første trener, nemlig tannlege Paulsen. Han frafyttet imidlertid stedet ut på sommeren. Også i 1922 vant Liv samtlige kretskamper i klasse C, unntatt 1. Blant de kamper laget var mot Vestfossen, som ble slått 2-0. Derimot tapte laget for Ramfoss Idrettsforening. Kvalifikasjonskampen mellom beste rene C-klubb (Liv) og dårligste rene B-klubb (Geithus) endte først uavgjort, og i omkampen vant Geithus 2 mot 1. Denne kampen fant sted på Vikersund.

Liv kretsmester 1923

Det ble imidlertid året 1923 som ble Livs første gjennombruddsår. Kretsen var fra dette året av delt, nemlig Drammen og Omegn og Øvre Buskerud. Liv ble kretsmester i klasse B, idet laget slo Vestfossen 3-1. I kvalifikasjonskampen mot dårligste A-klubb som det året var Kongsberg Idrettsforening, vant Liv med 2-1, og rykker fra dette år opp i klasse A. Av 22 kamper vant laget 13, tapte 5 og spilte 4 uavgjort. Målforskjellen var 64 mot 45 og Liv kunne for første gang stille 2 guttelag.

Etter den første store framgang meldte det seg imidlertid i årene som fulgte et tydelig tilbakeslag. Laget beholdt dog sin plass i klasse A og var aldri truet av nedrykning. I 1926 ble imidlertid treningen så forsømt at hovedstyret fant å måtte gripe inn og tilskrev hver spiller herom. I 1927 måtte foreningen innskrenke sin deltagelse til klasse A på grunn av Økonomiske vansker. Som kuriosum kan dette år forøvig nevnes at det innløp klage fra dommeren i en kretskamp mellom Liv og Geithus som fant sted i Hønefoss.

Trener fra England

I 1930-31 ble trenerspørsmålet aktuelt. De som stelte med fotballen den gang innså snart at for å komme videre og hevde seg i konkurranse med bedre lag, var det uavvendelig nødvendig med instruksjon. Og gruppen som i 1931 ble ledet av Arvid Muggerud, var mer enn heldig i sitt valg av trener. Valget falt på engelskmannen Thomas Mitchell. Dette var innledningen til Livs annen "gullalder" når det gjelder fotballen. Det viste seg snart at Mitchell virksomhet satte spor etter seg i et omfang som ingen hadde tenkt seg muligheten av. Det var særlig A-laget han arbeidet med. Og det viste seg snart at laget ikke var til å kjenne igjen. For første gang i sin historie erobret laget i 1931 kretsmesterskapet i klasse A med 5 seire i kretskampene og 2 uavgjorte.

Laget viste videre i enkelte privat-kamper f.eks. mot Birkebeineren, Gjøvik Lyn og Vålerengen at det kunne ta kampen opp mot de beste lag med hell.

Økonomisk var sesongen også god idet publikum sluttet fulltallig opp om laget. Det eneste betenkelige ved sesongen var at arbeidet med junior- og guttelag lå nede. Juniorlaget nådde således i denne store sesong bare 3 kamper og guttelaget bare 4 kamper. Det nevnes da også i årsberetningen for 1931at det neste sesong må arbeides mere med junioravdelingen.

Også neste sesong, nemlig 1932 ble en av Livs store sesonger når det gjelder fotball. Sesongen åpnet lovende med seier over Vardal og seier i Fossekallens pinsekamper. Også kretskampene begynte meget lovende idet Liv i sin første kretskamp d.å. vant over Kongsberg med hele 8-1. Nå kom imidlertid et tilbakeslag og det ble 5 nederlag på rad. Men bladet snudde seg igjen utover høsten fikk Hønefoss fotballpublikum en rekke kamper som de sjelden har sett maken til. Fotballgruppen mente nå at laget var godt nok til å måle krefter mot Norges beste fotballag og lykkes den å arrangere privat-kamper mot Mjøndalen, Odd, Torp, Pors og Urædd. I disse kamper fikk Liv bare et nederlag, nemlig mot Odd 1-2.

I 1932 reiste også Liv på sin første utenlandstur, idet laget var i Christinehamn i Sverige og spilte mot Sirishov. Turen ble meget vellykket, men endte med et knepent nederlag. I cupmesterskapet om høsten tapte laget for Tønsberg Turnforening i en stor kamp på idrettsparken der det var ca. 2.00 mennesker til stede. Laget tapte 1-2, forøvrig noe urettferdig. Men det er å bemerke at heller ikke dette året ble det noen sving over arbeidet med junioravdelingen.

Før vi forlater Liv-fotballens 2. gullalder bør vel også nevnes rundekampen mot Lyn Oslo i 1930 som Liv sensasjonelt avgjorde til sin fordel. I annen runde fikk imidlertid Liv Mjøndalen på besøk og det ble tap 1-9. Så selv i de "gode gamle dager" måtte vår forening døve nederlag.

Men gleden ble ikke av lang varighet. I årene fremover mot 1940 må en vel kunne si at nivået gradvis gikk nedover, med enkelte blaff i blant. Men det lykkes ikke i disse år å bygge opp et stabilt lag av klasse. Og det gjelder såvel for denne periode som for årene etter den annen verdenskrig, at Liv når det gjelder fotballen har levet i skyggen av to av kretsens øvrige foreninger som i hele denne tid har hatt et solid forsprang, nemlig Jevnaker Idrettsforening og fram for alt Geithus Idrettsforening. Forskjellen er blitt markant siden seriesystemet ble innført i 1946-47. Mens disse våre to naboklubber har holdt seg i de høyere divisjoner, Geithus sogar en sesong i hovedserien, har vårt lag vært henvist til 2.divisjon og de siste par sesonger endog til 3.divisjon. Det er denne uverdige tilstand "ungdomslinjen" tar sikte på å endre.

Neste presentasjoner ⇓

Annonse: