Klubbhuset

Historikk - ledere og trenere i HBK

Styreledere, administrativt ansatte og hovedtrenere i Hønefoss BK fra 1987.

2016 Styreleder Knut Kjær Berntsen

Daglig leder: Tom Gulbrandsen, Åge Amundsen

Hovedtrener: Frode Lafton 

2015 Styreleder Knut Kjær Berntsen

Daglig leder: Rolf Magne Walstad, Åge Amundsen

2014: Styreleder 

Daglig leder: Rolf Magne Walstad

2013: Styreleder

Daglig leder:  

2012: Styreleder Ivar Gunnar Lia

Daglig leder: Per Christian Balke

Trener: Leif Gunnar Smerud

2011: Styreleder: Anne Lise Rian /Ivar Gunnar Lia

Daglig leder: Rolf Magne Walstad

Trener: Leif Gunnar Smerud

Admin leder: Åge Amundsen

2010: Styreleder: Ole Sannes

Styreleder HBK Toppfotball AS: Bjørn Hamborg

Daglig leder: Geir Håvard Solvang (til august)/ Rolf Magne Walstad

Trener: Ole Bjørn Sundgot (til mai)/Tom Gulbrandsen og Reidar Vågnes

Admin leder: Åge Amundsen

Markedssjef: Svein Lafton

Økonomi: Arne Broberg

2009: Styreleder Terje Hval / Ole Sannes

Daglig leder: Geir Håvard Solvang

Trener Ole Bjørn Sundgot

Admin.leder Arne Palerud /Åge Amundsen

Markedssjef Svein Lafton

2008 Styreleder Per Stamnes / Terje Hval

Daglig leder: Espen Langdalen / Geir Håvard Solvang

Trener Ole Bjørn Sundgot

Admin.leder Arne Palerud

Markedssjef Svein Lafton

2007 Styreleder Bjørn Aasen

Klubbdirektør: Arne Dokken

Trener Kjell Sverre Hansen Wold./Ass..trener: Espen Haug

Admin.leder: Vidar Torp Andersen /Arne Palerud

Oppmann: TG Simonsen

2006 Styreleder Bjørn Aasen

Klubbdirektør: Arne Dokken

Trener Peter Engelbrektsson /Ass.trener: Håvard Lunde

Admin.leder: Vidar Torp Andersen

Oppmann: TG Simonsen

2005 Styreleder Bjørn Aasen

Klubbdirektør: Arne Dokken

Trener Peter Engelbrektsson /Ass.trener: Håvard Lunde

Adminleder: Vidar Torp Andersen

Oppmann: TG Simonsen

2004 Styreleder Aage Thoresen

Trener Peter Engelbrektsson /Ass.trener: Fredrik Palerud Hansen

Daglig leder: Vidar Torp Andersen

Oppmann: TG Simonsen

2003 Styreleder Aage Thoresen

Trener Lars Tjærnås /Ass.trener: Ørjan Bondehagen

Daglig leder: Vidar Torp Andersen

Oppmann: TG Simonsen

2002 Styreleder Aage Thoresen

Trener Lars Tjærnås

Daglig leder: Vidar Torp Andersen

Oppmann: TG Simonsen

2001 Styreleder Aage Thoresen

Trener Per Brogeland/Kenneth Rosén

Daglig leder: Vidar Torp Andersen

Oppmann: TG Simonsen

2000 Styreleder Aage Thoresen

Trener Roy Arild Fossum /Lars Tjærnås /Ass.trener: Dmitri Baranek

Daglig leder: Vidar Torp Andersen

Oppmann: TG Simonsen

2000 Styreleder Aage Thoresen

Trener Roy Arild Fossum /Lars Tjærnås /Ass.trener: Dmitri Baranek

Daglig leder: Vidar Torp Andersen

Oppmann: TG Simonsen

1999 Fotballeder Aage Thoresen

Trener Roy Arild Fossum

Daglig leder: Vidar Torp Andersen

Oppmann: TG Simonsen

1998 Fotballeder Aage Thoresen

Trener Roy Arild Fossum /Ass.trener: Ørjan Bondehagen/Willy Gimmestad

Daglig leder Svein Lafton

Sportslig administrativ leder Vidar Torp Andersen

1997 Fotballeder Aage Thoresen

Trener Roy Arild Fossum /Ass.trener: Ørjan Bondehagen

Daglig leder Svein lafton

Oppmann Vidar Torp Andersen

1996 Fotballeder Svein Lafton

Trener Pål Berg /Ass.trener: Børn Petter Ingebretsen

Daglig leder Tom Pedersen

Oppmann Vidar Torp Andersen

1995 Fotballeder Trond Brennhovd

Trener Pål Berg /Ass.trener: Magnar Løvbrøtte

I leder Helge Hval

Oppmann Vidar Torp Andersen

1994 Fotballeder Kjell Kleiven

Trener Pål Berg /Ass.trener: Åge Amundsen

Oppmann Vidar Torp Andersen

1993 Fotballeder Kjell Kleiven

Trener Terje Liknes

Oppmann Jan Granum

1992 Fotballeder Erik Johansen

Trener Kjell Ramberg/Terje Liknes

Oppmann Jan Granum

1991 Fotballeder Erik Johansen

Trener Terje Liknes

Oppmann Jan Granum

1990 Fotballeder Erik Johansen

Trener Terje Liknes./ Ass.trener Tommy Moholt

Oppmann Jan Granum

1989 Fotballeder Svein Berg

Trenere: Terje Liknes

Oppmann Jan Granum

1988 Fotballeder Dagfinn Rian

Trenere: Per Ulseth/Terje Liknes

Oppmann Jan Granum

1987 Fotballeder Dagfinn Rian

Trenere: Ole Asbjørn Underdal/Per Ulseth fra 1. Juli

Oppmann Jan Granum

Annonse: