Styret

Kontaktinformasjon til styret i Hønefoss Ballklubb

Styret:
• Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.
• Visjon- og verdiarbeid.
• Økonomisk -/ og drifts kontroll.
• Organisering og styresammensetning – underutvalg og roller.
• Følge idrettens lover og representere klubben utad.
• Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere.
• Oppnevne ansvarlig for politiattester.

Kontaktlisten viser telefonnummer og mailadresser til styret og de sentrale funksjonene i klubben.

HBK styret 2021

 

 

 

Styreleder

Cecilie P Øyen

[email protected]

959 23 470

Nestleder

Morten Woldsdal

[email protected]

908 55 672

Styremedlem Sportslig leder

Kjetil Byfuglien

[email protected]

934 23 577

Styremedlem økonomi

Axel Moltzau Aas

[email protected]

Styremedlem anlegg og arrangement

Per Anund Loe

[email protected]

909 99 915

Styremedlem - frivillige

Cathrine Strøm Veiby

[email protected]

410 20 088

Styremedlem Marked

Runar Vinjevoll

[email protected]

918 95  818

Annonse: