Hederstegn og æresmedlemskap

Hederstegn og æresmedlemskap kan tildeles ved klubbens årsmøte og følgende er vedtatt og ajourført av et enstemmig styre i Hønefoss Ballklubb i april 2021.

HEDERSTEGN OG ÆRESMEDLEMSKAP I HØNEFOSS BALLKLUBB

Hederstegn og æresmedlemskap kan tildeles ved klubbens årsmøte og følgende er vedtatt og ajourført av et enstemmig styre i Hønefoss Ballklubb i april 2021.

Hederstegn

1. Hønefoss Ballklubb sitt hederstegn kan tildeles personer som har utført en helt spesiell innsats for fotballen i området generelt og Hønefoss Ballklubb spesielt foregående år.

2. Med hederstegnet følger diplom og sesongkort for inneværende sesong.

3. Hederstegnet er personlig og utdeles av et enstemmig styre i forbindelse med klubbens årsmøte.

4. Hederstegnet bør bæres i forbindelse med representasjonsoppgaver for klubben, eller ved andre anledninger som det er hensiktsmessig.

5. Det føres register over personer som er tildelt hederstegn med navn, adresse og årstall.

Æresmedlemskap

1. Hønefoss ballklubb sitt æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som gjennom en årrekke har gjort en fremragende og helt spesiell innsats for klubben.

2. Æresmedlemskapet er personlig, og det følger med diplom og livsvarig sesongkort.

3. Beslutningen om å utnevne æresmedlemmer treffes av et enstemmig styre.

4. Det føres register over personer som er utnevnt til æresmedlemmer med navn, adresse og årstall.

Annonse: