Klubbens verdigrunnlag

IDRETTSGLEDE - STOLTHET - UTVIKLING - RESPEKT

Hønefoss Ballklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte verdier for norsk fotball: Trygg, inkluderende og modig. Klubben drives etter idrettens organisasjonsverdi som skal preges av frivillighet, demokrati, felleskap, helse og ærlighet. Våre verdier:

Idrettsglede - stolthet - utvikling - Respekt

HBK skal kjennetegnes ved at vi oppfører oss på og utenfor banen på en måte som gir gode og trygge rammer for utvikling. Dessuten skal denne oppførselen være i tråd med våre grunnpilarer, som blant annet handler om å respektere hverandre og våre motstandere. HBK ønsker å være en toppklubb og oppfører seg deretter.

1. Idrettsglede - Vi spiller på en måte og oppfører oss på en måte som gir gode holdninger, skaper gode og trygge rammer for å utvikle oss, et godt treningsklima for å oppnå våre mål. Fair Play går igjen i all aktivitet.

2. Stolthet - Engasjement, frivillighet og deltakelse i HBK skal gjøres med stolthet. Ressursen verdsettes i handling og ord. Vi støtter hverandre, fremsnakker hverandre og klubben, innad og utad.

3. Utvikling - Gjennom å utvikle egne ledere skapes kultur -og kontinuitetsbærere som kan bidra til et godt klubbmiljø. HBK ønsker å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel. Eierskap til egen utvikling gir spillere mulighet til å nå egne mål

4. Respekt - Klubben setter premisser for en styrt utvikling av alt som skjer – for å sikre langsiktighet, forutsigbarhet og uavhengighet. Rammeverket fra klubben skal gi grunnlag for beslutninger tatt av trenere, ledere, spillere, foreldre og spillere.

 

Annonse: