Klubbhåndbok

Klubbhåndboka samler alle rutiner og regler i Hønefoss Ballklubb på et sted og skal kunne gi svar på de viktigste spørsmålene om klubben.

Klubbhåndboka er laget av styret i prosessen med å bli en Kvalitetsklubb etter innspill fra trenere/ledere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka skal benyttes til å kommunisere hva som er viktig i HBK, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for.

Klubbhåndboka skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres, og er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, trenere/lagledere og dommere. Håndboka skal være tilgjengelig på nettsiden til HBK.

HBK har mål om å være en Kvalitetsklubb i henhold til NFF’s regler. For å nå dette gjennomgår klubben et systematisk forbedringsarbeid i alle ledd. Dette er en kontinuerlig prosess hvor klubben utfordres til å nå stadig nye kvalitetsnivåer. 

NFFs handlingsplan fokuserer på god kvalitet på all aktivitet og i alle ledd. NFF har satt kriterier på tre nivåer som anerkjenner god kvalitet i klubben. 

Klubbhåndboken inneholder følgende:

 1. Klubbens verdigrunnlag, visjon og mål
 2. Klubbens organisering
 3. Medlemskap
 4. Klubbens aktivitetstilbud
 5. Lagenes organisering
 6. Rollebeskrivelser
 7. Klubbdrift og rutiner
 8. Trygge rammer - sikkerhetsarbeid
 9. Anlegg og utstyr
 10. Utdanning/Kompetanse
 11. Utmerkelser - æresmedlemmer
Annonse: