Lover og vedtekter

Klubbens lover er basert på lov normen for idrettslag som finnes i lov heftet fra NIF’s hjemmeside. Klubbens lov vedtas på årsmøtet og alle lovendringer må vedtas av årsmøtet. og fremgå av protokollen. Endringer skal gjøres kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret. Les mer om klubbens lover.

 HBK er underlagt Norges Fotballforbunds lover, regler og kampoppsett: https://lovdata.no/dokument/NFFL/nfflov/2014-03-09-1

NFF Breddereglementet regulerer og styrer aktiviteter i barne- og ungdoms-fotballen. HBK legger dette til grunn i trening og kamp. https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-3

Reaksjonsreglementet regulerer bla avvik fra breddereglementet. Dette kan være bøtelegging av lag/kubber som ikke stiller til oppsatte kamper i NFF. https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-2

Se og NFF’ generelle oppsummeringer av regler og retningslinjer. https://www.fotball.no/lov-og-reglement/

Annonse: