Retningslinjer for materiell / utstyr

RETNINGSLINJER FOR MATERIELL / UTSTYR

Det er et mål for klubben å få en enhetlig profilering av klubben, med føringer for bruk av farger, logo og overtrekkdrakter.  Drakter skal ha hvit og grønn overdel og sorte bukser.  Reservesett er sort overdel og shorts. Overtrekkdresser skal ha sort overdel og bukser.

<strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong>&nbsp;Spillertrøye herrer
             Spillertrøye herrer

 

Spillertrøye kvinner senior A
Spillertrøye kvinner senior A

              

Spillertrøye barn -og ungdom og breddelag senior
Spillertrøye barn -og ungdom og breddelag senior

 

sort shorts og hvites srømper
sort shorts og hvites srømper

Treningsutstyr
Alle spillere i Hønefoss Ballklubb skal helst være ikledd i klær fra utstyrsleverandøren Select når de representerer klubben. De klær man ikke får fra klubben, kan kjøpes på Sandberg Sport1 på Hvervenkrysset. Medlemmer som tar med seg medlemsbevis får 30 % på alt Select tøy, og 25 % rabatt på alt annet utstyr i butikken. Gjelder ikke tilbudsvarer.  Oversikt over klubben treningstøy finner du på hjemmesiden.

Drakter
Spillertrøyer med korrekt profilering utleveres av materialforvalter i god tid før seriestart. I HBK ledes dette av jr. ansvarlig. Lagleder signerer ut for utlevert/mottatt drakt, og denne leveres inn igjen til avslutningen.  .Lagleder er ansvarlig for at spillertrøyer fordeles til spillerne. Lagleder skal orientere spillere og foresatte om at trøyene er HBK sin eiendom, at de skal behandles forsiktig og kun brukes under kamper – ikke under trening og fritidslek. Lagleder er ansvarlig for at spillertrøyene samles inn og leveres renvasket til materialforvalter umiddelbart etter sesongslutt. Drakter som mangler eller ikke leveres inn, erstattes med kr 500,- av spilleren/foresatte.

Medisinkoffert
Alle lag skal ha en medisinkoffert. Denne blir utdelt av materialforvalter og skal inneholde det mest nødvendige av førstehjelpsutstyr, isposer og annet medisinsk av behov. Lagleder er ansvarlig for at denne er tilgjengelig under kamp og trening, samt at den til enhver tid har et minimum av komplett innhold. Innhold skaffes via materialforvalter.

Annet utstyr
Laget skal ha fotballer, ball nett, konuser og vester til bruk under trening. Lagleder er ansvarlig for at laget har til disposisjon riktig ball ved hjemmekamper, samt at annet nødvendig utstyr er tilgjengelig under trening og kamper. Baller, vester, markører, hekker og stiger er plassert i klubbens utstyrs bod og skal oppbevares der når det ikke er trening. Det er et felles ansvar for alle trenere å holde utstyret i orden, og sørge for at det utstyret som tas ut av boden settes tilbake på riktig sted.  Lagleder er ansvarlig for at utstyr, nøkler osv. leveres tilbake til materialforvalter/klubb når laget opphører, evt. nye ledere kommer inn.

Annonse: