Utdanning og kompetanse

HBK er takknemlig for alle frivillige som bekler ulike roller og funksjoner i klubben. HBK legger til rette for kompetanseheving for trenere, ledere, dommere og ungdom.

Jo bedre kvalifisert nøkkelpersoner er, desto bedre fotballaktivitet vil klubben kunne tilby. NFF har en rekke utdanningstilbud. Det er avgjørende for HBK at de tillitsvalgte får tilgang til den kompetansen vervet krever. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet for barn og ungdom. Det er et mål for oss at utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens nærmiljø.

Klubbens kompetanseplan følger NFF norm og knytter seg mot roller og rollekrav. Et nyttig arbeidsverktøy, som gjør det lettere å holde oversikt over hvilken kompetanse som finnes i klubben, samt å lage en plan for fremtidig skolering av trenere og ledere.

Kompetanseplanen inneholder:

  • En oversikt over trenere i klubben, Hvem som har formell trenerkompetanse.
  • En plan på når de som ikke har den nødvendige kompetansen, skal tilegne seg denne.
  • En oversikt over styret i klubben, Hvem som har formell lederkompetanse.
  • En plan på når de som ikke har den nødvendige kompetansen, skal tilegne seg denne
  • En oversikt over sentrale roller i klubben, og om de som innehar de to sentrale rollene har den formelle kompetansen som kriteriet tilser.
  • Ved manglendekompetanse, en plan på når nødvendig kompetanse skal tilegnes

Lederkompetanse

Lederkompetanse er et nøkkelord for god styring av en klubb. NFFs lederutdanningsstige sikrer at den frivillige får fotballspesifikk lederkompetanse og får nødvendig ballast til å håndtere de utfordringene en vil møte i sin rolle.  NFFs lederkurs inneholder sentrale kompetanseområder for ledernivået i en klubb, og har 4 nivåer i sin lederutdanning FLK1 – FLK2 – FLK3 – FLK4.

Kompetansen man tilegner seg, sikrer en mer interessant arbeidshverdag for den frivillige med økt forståelse for lederrollene. HBK har utvikling som et av sine verdimål og tilbyr ledere, lagledere og medlemmer i utvalg mulighet til å ta lederkurs. Kvalitetsklubbkrav: Alle i klubben sitt styre skal ha minimum FLK 1 og flertallet i styret skal ha FLK2.

Trenerkompetanse

Trenerkompetanse er et viktigste satsingsområde for HBK. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. Klubben satser på utdanning av trenere og har satt dette i system.  NFFs trenerstige er NFF Grasrottreneren, UEFA B-lisens, UEFA A-lisens og UEFA Pro-lisens. Gjeldende krav til trenerkompetanse i HBK er:

Barnefotball 6-12 - NFF Grasrottrener (GT), assistenter: 3er fotball – GT1 – GT2
Ungdomsfotball 13- 19 - Hovedtrener minimum UEFA B trener, hjelpetrener minimum GT.
Seniorfotball rekruttlag Hovedtrener minimum UEFA B trener, hjelpetrener minimum GT.
Seniorfotball topplag damer og herrer: Hovedtrener UEFA A trener, assistenter minimum UEFA B.

Klubbtrener - 1 trener med minimum UEFA-B – trener
Trenerveileder: Veilederkompetanse - Minimum 1 person med kursveilederkompetanse NFF Grasrottreneren + UEFA B kompetanse. HBK ønsker å ha 3 trenereveiledere i klubb: Barnefotball, Ungdom jenter – Ungdom gutter.

Utdanning av dommere:

Klubbdommere
Alle spillere fra 13 årslaget gjennomfører klubbdommerkurs. Kurs kjøres av instruktør fra NFF Buskerud. Klubbdommere kvalifiseres til å dømme 3/5/7er.
Fokusområdene er regelkunnskap og tydelighet i veiledning, tegn og signaler.

9erdommere
9er kurs tilbys fra 14 år. Kurs kjøres av instruktør fra NFF Buskerud.
Fokusområdene er regelkunnskap, videreutvikling av tydelighet i veiledning, tegn og signaler, samt ryddighet.

9er påbygging/ rekruttdommerkurs (11'er)
Rekruttdommerkurs tilbys fra fylte 15 år. Kurs kjøres av instruktør fra NFF Buskerud.
Dommerkoordinator NFF Buskerud autoriserer og koordinerer oppfølging rekruttdommere.
Autoriserte dommere tilbys å tegne kontrakt med Hønefoss BK.
Autoriserte dommere med kontrakt, får dekket utstyr.
Ansvar for oppfølging og koordinering av dommere i HBK, er Dommeransvarlig.
Klubbens autoriserte dommere skal fungere som veiledere og instruktører for klubbdommere og 9erdommere. Hovedfokuset til veilederne er å skape trygghet og utvikling i dommerrollen.

Kompetanseheving ungdom
Dommerkurs: HBK gjennomfører klubbdommerkurs for alle gutter og jenter 13 år, som et ledd i skoleringen av ungdom. De velger selv etter endt kurs om de ønsker å bli satt opp som klubbdommer.
Grasrottrener 1: Klubbens 15 / åringer gjennomfører GT1 og 16 åringene gjennomfører FLK 1. De blir benyttet på 1 arrangement i klubbregi gjennom sesongen. Ungt lederskap.
 

Annonse: