Visjon og målsetting

Lag for eliten - en klubb for bredden

Hønefoss Ballklubb er en klubb for bredden, men skaper lag for eliten. Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben. Visjonen sier hva vi skal strekke oss etter og skape sammen. For at visjonen skal kunne omsettes til handling, kreves det god kommunikasjon.

Vi ønsker flest mulig, lengst mulig, og ønsker samtidig å drive toppfotball på både dame og herresiden. Hønefoss Ballklubb skal ha et differensiert tilbud til alle som ønsker å spille fotball ut ifra egne ønsker, behov og ambisjoner. Utvikling av spillere er fokus, og resultater kommer som en konsekvens av dette.

FORMÅL
Hønefoss Ballklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Hønefoss Ballklubb skal være et sosialt samlingspunkt i Hønefoss og skal tilby sunn fysisk aktivitet gjennom et godt miljø for trening, utvikling og konkurranse for alle. 

Visjonen, verdiene og formålet er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi fremstår og hva vi setter søkelys på av oppgaver.

HOVEDMÅL

1. Vi ønsker å gi et godt tilbud til alle som ønsker å spille fotball.
2. Vi ønsker å være det naturlige valg for spillere som ønsker å utvikle seg til toppspillere.
3. Vi ønsker å drive toppfotball på seniornivå herrer og kvinner.

MILJØ OG SAMFUNN
HBK skal spille en viktig rolle i samfunnet med blant annet tett samarbeid/dialog med skoler og andre relevante parter. Gjennom tett samarbeid med toppidrettslinja ved Ringerike VGS, kompetente trenere på alle nivåene og ett godt tilpasset treningsopplegg vil HBK legge godt til rette slik at spilleren selv kan påvirke egen utvikling og fremgang. Klubben skal samarbeide med NFF Buskerud for å drive spillerutvikling i sone Ringerike for spillere i sonelagsalder (12-14 år), 

HBK skal samarbeid med klubber i sone Ringerike for å sikre tilbud til breddefotballen, og for å ta ansvar for mulige toppspilleres treningsprosess gjennom individuell kartlegging. HBK skal tilby trenerutvikling og kurs gjennom sitt samarbeid med NFF Buskerud.

Annonse: