Laglederbok

Forord

HBK mange dyktige lagledere som tar seg av alt det administrative for sitt lag. Lagleder spiller derfor en viktig rolle i klubben som bindeleddet mellom laget og administrasjonen i klubben. Lagleder er også bindeledd mellom spillere (laget) og trener. Lagleder skal derfor ha et tett samarbeid med trener(e) og ha en løpende dialog med administrasjonen.

HBK er blitt en stor klubb med mange lag og dertil lagledere. Noen lagledere blir i årevis, mens andre er i kortere perioder. For at best og mest mulig informasjon skal være tilgjengelig for alle lagledere har HBK utarbeidet denne laglederhåndboken. Laglederboken er at den skal være et nyttig oppslagsverk for lagledere slik at de kan få svar på de fleste praktiske spørsmål, eller få svar på hvor man skal henvende seg

Vi håper lagledere (og øvrige) vil finne håndboken nyttig, og at den samtidig kan avlaste administrasjonen. I håndboken har vi også definert lagleder rollen og øvrige roller i klubben. Sammen med sportsplanen er laglederhåndboken også et viktig bidrag til klubbstyring fordi lagleders arbeid er administrasjonens forlengede arm ut til alle lagene og våre fantastiske HBK spillere og trenere

Laglederbok 2017

Annonse fra Obos-ligaen: