Sportsplan 2017-2020

Forord

Målsettingen med sportsplanen er å få fram retningslinjer for hvordan Hønefoss Ballklubb ønsker at fotballen skal drives i de forskjellige årsklasser. Den omfatter alle gruppene fra breddelag til A-lag på senior nivå, både herrer og damer, og er gjeldende for alle som har befatning med Hønefoss Ballklubb.

Sportsplanen skal vedtas på årsmøte, og bør revideres minst hvert fjerde år. Denne utgaven gjelder for 2017-2020 og er utarbeidet av sportslig utvalg.

NFFs Visjon

NFFs visjon er fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Det innebærer blant annet at fotballen skal være åpen og inkluderende og at ingen skal stenges ute uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, alder, seksuell orientering eller av andre usaklige grunner.

Sportsplan: 2017-2020

Annonse fra Obos-ligaen: