Kvalitetsklubb

Hønefoss Ballklubb er sertifisert som kvalitetsklubb på Nivå 1 etter NFFs kriterier for god og effektiv klubbdrift, og hvor sentrale roller og planer er etablert og forankret.

Om Kvalitetsklubb nivå 1

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

NFF Kvalitetsklubb 1 er bygd opp rundt 4 kjerneområder: Aktivitet, Organisasjon, Kompetanse og Samfunns- og verdiarbeid.

Les om kvalitetsklubb på Fotball.no

ORGANISAJON

LAGLEDERBOKA

SPORTSPLAN

POLITIATTEST

KLUBBHÅNDBOK

DOMMERE

 
 
 
 
 
 

 

Annonse: