Dugnad Kiwi Knøttefestival 14. og 15. august 2021

Knøttefestivalen er det viktigste arrangementet for barne- og ungdomsfotballen i HBK. Det er en av de dugnadene man er forpliktet til å delta på.

HBK tar sjansen på å arrangere Knøttefestivalen 14. og 15 august. Selvsagt i de former som er nødvendig ift smittevern.

Dette er det viktigste arrangementet for barne- og ungdomsfotballen i HBK, og en av de dugnadene man skal delta på. Man deltar på 1 økt pr familie i løpet av helgen. 

Trener og lagleder er fritatt for denne dugnaden lørdag og søndag, men møter opp fredagen for å rigge til anlegget og gjøre klar til høstens høydepunkt. 

Inntektene fra festivalen går til aktiviteter i junioravdelingen, og kommer våre barn til gode. Det kommer mer detaljert informasjon om påmelding på de ulike funksjonene - men sett allerede nå av helgen :-)  

Det er behov for 120 stykker hver dag, så her er det viktig at lagledere bistår slik at informasjonen kommer ut til alle.

Foresatte bruker vedlagte link for å registrerer sin deltagelse på dugnaden.. 

forms.office.com/r/yZCRKYSxkn
Annonse: