Instruks Lagleder

Lagleder har ansvar for trivsel og de administrative oppgavene rundt laget

 • Innhente alle personalia opplysninger om spillere på laget og melde fra om dette til medlemsansvarlig på mail: [email protected]
 • Laglister skal sendes til klubbens faktureringsansvarlig;  [email protected] 
 • Lagleder er ansvarlig for å ajourføre eget lag, dvs. nye medlemmer/utgående medlemmer. Dette skal rapporteres fortløpende.
 • Melde fra om spilleroverganger til FIKS ansvarlig
 • Sørge for utstyr i forbindelse med hjemmekamper og bortekamper eks. reservedrakt eller markeringsvester
 • Registrere laget på FIKS ved kamp. Gjelder for spillere over 12 år. 
 • Ansvarlig for påmelding av lag til turneringer. 
 • Ved reising til turneringer har laglederen ansvaret for reiseopplegget og opphold.
 • Oversikt over materiellbehov skal sendes materialforvalter før sesongstart
 • Ansvarlig for at tildelt materiell/utstyr blir behandlet på en forsvarlig måte.
 • Møteplikt på lagledermøter for å holde seg oppdatert om klubbens arbeid
  Lagledere/FK  skal i samarbeid med trenerne avholde min. 2 foreldremøte pr år.

  FORELDREKONTAKT/ASSISTERENDE LAGLEDER.
 • Foreldrekontakt (FK) – støtter HL og er tar hovedansvar for å arrangere sosiale tilstelninger for laget, cuper, avslutninger og annet for laget.
 • FK har hovedansvaret for dialogen mellom hjem og foresatte.
 • Ansvar for å koordinere dugnader som pålegges av klubben og koordinere egne dugnader til laget.
 • FK er ansvarlig for å informere/oppmuntre foreldrene/spillerne om dugnadsplikt 

Våre faste arrangement/dugnader:
•    Knøttecup 2 helgen i juni. Lagleder er ansvarlig for vaktlistene
•    Ildsjelcup – siste helg i juni
•    Vakter på 1 senior kamp vår og høst. Lagleder er ansvarlig for vaktlistene

Annonse: