Kampvertens oppgaver

For å sikre en fin og trygg ramme rundt aktiviteten er kampvert en viktig rolle. Denne tar imot motstanderlaget, dommere og tilskuere, og skal ha en tydelig og respektert rolle under kampen.

KAMPVERT

For å sikre en fin og trygg ramme rundt aktiviteten er kampvert en viktig rolle. Det er avgjørende at hjemmelaget har en vert som tar imot motstanderlaget, dommere og tilskuere, og skal ha en tydelig og respektert rolle under kampen.  Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. Kampverten har på gul kampvertvest og har med seg foreldrevettkort.

Før kampen:

 • Sørge for at garderober er åpne og ryddige for lagene som har garderober
 • Ønske begge lag og dommer(e) velkommen
 • Henvise tilskuere til å stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen
 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet
 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113
 • Ha kjennskap til varsling og klubbens retningslinjer for håndtering av uønskede hendelser

Under kampen:

 • Være tilgjengelig for dommeren i pausen
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra tilskuere, og ta kontakt hvis det går over streken
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer

Etter kampen:

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen
 • Takke begge lag og dommer(e) for kampen
 • Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller styret i egen klubb hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.
Annonse: