Treningsavgift og utmelding

Treningsavgift faktureres 1 gang i året.

Treningsavgift:
Hønefoss Ballklubb fakturerer 1 gang i året;  Det gir ingen avkorting i avgiften dersom spilleren bare deltar i deler sesongen.
Laglistene skal sendes til medlemsansvarlig på mail til [email protected]  eller [email protected]

Det vil si at laglederne har et ansvar for at listene er oppdaterte når de sendes inn. Det skal også være riktig mailadresse og telefonnummer til den betalende. Er det noen spillere som har særavtaler ang. betaling, må dette komme frem på listene

Utmelding:
Dersom en spiller velger å slutte Hønefoss Ballklubb, skal det meldes fra skriftlig til lagleder, og til medlemsansvarlige på mail: [email protected] eller [email protected]   

Velger en spiller å slutte midt i sesongen, blir det ikke refundert treningskontingent.

Annonse: