Fotballens første år i Fossekallen

Fotball var en av de aller første idrettsgrener Fossekallen tok opp på programmet.

Fotballens første år i Fossekallen

Laget var ikke mer enn et år gammelt da tanken om å komme igang med fotball så dagens lys.

På bestyrelsesmøte den 20.september 1909 ble det fattet følgende beslutning: 

"Ligeledes besluttedes at anskaffe en 1-ma fotball allersnarest og igangsætte øvelser i sparking søndag 26.september på Follumjordet, hvortil Mr.Hudson havde git sin tilladelse"

Gjennom alle år siden 1909 har det blitt spilt fotball i Fossekallen og interessen for spillet økte jevnt og sikkert. Laget har ikke hevdet seg særlig i denne gren, hverken når det gjelder cup eller serie og kan ikke sies å ha noen spesiell "gullalder"

Etter mye arbeid ble den første fotballbanen tatt i bruk i 1914. Den lå på Strandjordet "midt i klubbens hjerte". En liten fin bane, men de første årene ble det bare fotballspill i nokså beskjeden målestokk. Det ble mest privatkamper mot Hvalsmoen og Geithus.

Noen spesiell gruppe for fotball ble ikke oppnevnt før i 1916 da Martin Mikalsen ble valgt til formann.

I 1921 ble laget meldt inn i Kretsforbundet for fotball. Fra nå ble det mer plan over både trening og opplegg og da Buskerud Fotballkrets ble delt i øvre og nedre krets i 1923, spilte laget i klasse B i serie med Liv, Ramfoss og Vikersund B.

Konkurransen var hard og som ventet var det vanskelig å klare seg den første tiden og året etter måtte laget rykke ned i klasse C.

Oppholdet der ble heldigvis ikke langvarig, laget ble allerede i 1925 kretsmestre i klasse C og rykket opp igjen i klasse B etter å ha slått Vestfossen i kvalifiseringskamp.

Fossekallen hadde sjansen til opprykning til klasse A i 1926, men tapte kvalifiseringskampen mot Vikersund. Det samme gjentok seg i 1927, da laget ble kretsmester i klasse B. Vikersund vant også denne gang den avgjørende kampen, men først etter omkamp, da den første endte 1-1.

Fossekallen fikk allikevel anleding til å spille i klasse A fra 1928, idet kretsen utvidet med klubber fra Hadeland (Jevnaker IL og Hadelands-Kvikk)

De to første sesongen i klasse A var det bare såvidt båten bar, idet laget begge ganger ble nest sist på tabellen. I 1930 hadde laget en god sesong og ble nummer 2 foran sin nærmeste nabo og rival Liv.

I årene etter 1930 så det mange ganger stygt ut, og i 1935 måtte laget ta turen ned i klasse B, og spilte i denne klasse i 1936.

I 1937 ble det en ny ordning med liga- og kretspokalserie, og vårt lag kvalifiserte seg til dennes 1.divisjon ved å slå Brandbu. Fossekallen spilte i 1.divisjon i sesongene 1937-1940.

Annonse: